DPO303/2010
ID intern unic:  334619
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 303
din  15.05.2010
privind conferirea „Ordinului de Onoare” domnului Isae CÂRMU
Publicat : 21.05.2010 în Monitorul Oficial Nr. 78-80     art Nr : 232
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite în dezvoltarea artelor plastice, succese în activitatea de creaţie şi contribuţie la afirmarea valorilor spirituale naţionale, domnului Isae CÂRMU, pictor, i se conferă „Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                            Mihai GHIMPU

    Nr. 303-V. Chişinău, 15 mai 2010.