DPO310/2010
ID intern unic:  334735
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 310
din  21.05.2010
privind conferirea „Ordinului de Onoare”
domnului Eugen HOLBAN
Publicat : 01.06.2010 în Monitorul Oficial Nr. 85-86     art Nr : 240
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – În semn de profundă gratitudine pentru contribuţia sa deosebită la procesul de renaştere naţională, pentru merite în educarea tinerei generaţii în spiritul patriotismului şi susţinerea în permanenţă a acţiunilor social-umanitare în Republica Moldova, domnului Eugen HOLBAN, publicist (Republica Franceză), i se conferă „Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                                  Mihai GHIMPU

    Nr. 310-V. Chişinău, 21 mai 2010.