DPO313/2010
ID intern unic:  334738
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 313
din  27.05.2010
privind conferirea „Ordinului de Onoare”
domnului Mats ABERG
Publicat : 01.06.2010 în Monitorul Oficial Nr. 85-86     art Nr : 243
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – În semn de profundă gratitudine pentru contribuţia sa deosebită la dezvoltarea şi aprofundarea relaţiilor de prietenie şi colaborare moldo-suedeze, domnului Mats ABERG, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Regatului Suediei în Republica Moldova, i se conferă „Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                                    Mihai GHIMPU

    Nr. 313-V. Chişinău, 27 mai 2010.