DPO317/2010
ID intern unic:  334771
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 317
din  28.05.2010
privind conferirea Ordinului “Gloria Muncii”
doamnei Zinaida ŢĂRNĂ
Publicat : 04.06.2010 în Monitorul Oficial Nr. 87-90     art Nr : 254
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite deosebite în promovarea valorilor culturale tradiţionale, contribuţie substanţială la salvgardarea patrimoniului cultural naţional şi activitate metodico-organizatorică prodigioasă, doamnei Zinaida ŢĂRNĂ, şef de direcţie la Centrul de Cultură şi Artă „Ginta Latină”, i se conferă Ordinul “Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                              Mihai GHIMPU

    Nr. 317-V. Chişinău, 28 mai 2010.