DPO320/2010
ID intern unic:  334772
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 320
din  31.05.2010
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
domnului Vladimir NIRCA
Publicat : 04.06.2010 în Monitorul Oficial Nr. 87-90     art Nr : 255
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite în dezvoltarea comerţului şi alimentaţiei publice, contribuţie la perfecţionarea serviciilor prestate populaţiei şi activitate organizatorică prodigioasă, domnului Vladimir NIRCA, şef de direcţie la Consiliul municipal Chişinău, i se conferă Ordinul „Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                                      Mihai GHIMPU

    Nr. 320-V. Chişinău, 31 mai 2010.