HGC451/2010
ID intern unic:  334797
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 451
din  02.06.2010
cu privire la unele măsuri de asigurare a activităţii
Consiliului Naţional pentru Protecţia Drepturilor Copilului
Publicat : 04.06.2010 în Monitorul Oficial Nr. 87-90     art Nr : 520
    În scopul asigurării activităţii Consiliului Naţional pentru Protecţia Drepturilor Copilului, instituit prin Hotărîrea Guvernului nr.1001 din 30 septembrie 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.132-134, art.1079), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se creează Secretariatul permanent al Consiliului Naţional pentru Protecţia Drepturilor Copilului, în număr de trei unităţi, a căror salarizare se va efectua după cum urmează:
    secretar executiv – Cancelaria de Stat, în limitele statelor de personal ale Direcţiei dezvoltare socială;
    manager şi asistent – Reprezentanţa Fondului Naţiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) în Moldova, conform unui acord de susţinere a Secretariatului pe perioada iunie 2010 – noiembrie 2011, încheiat separat.
    2. După expirarea termenului acordului de susţinere nominalizat, Cancelaria de Stat va examina posibilitatea integrării în statele sale a Secretariatului.
    3. Cancelaria de Stat va asigura amplasarea Secretariatului permanent al Consiliului Naţional pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi securitatea bunurilor materiale, cu suportarea cheltuielilor pentru întreţinerea spaţiilor ocupate, serviciile comunale şi telefonice (cu excepţia convorbirilor internaţionale).
    4. Se ia act că asistenţa tehnică, inclusiv echipamentul pentru acordarea ajutorului metodic şi monitorizarea programelor adresate copiilor, pe parcursul implementării proiectului, este asigurată de către Reprezentanţa UNICEF în Moldova.
    5. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr.1050 din 5 august 2002 „Cu privire la unele măsuri de asigurare a activităţii Consiliului Naţional pentru Protecţia Drepturilor Copilului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.117-119, art.1172).

    PRIM-MINISTRU                                             Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru                                                Ion Negrei
    Ministru de stat                                                   Victor Bodiu

    Nr. 451. Chişinău, 2 iunie 2010.