HGO452/2010
ID intern unic:  334798
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 452
din  02.06.2010
cu privire la proclamarea sărbătorii profesionale
Ziua lucrătorilor din domeniul protecţiei mediului
Publicat : 04.06.2010 în Monitorul Oficial Nr. 87-90     art Nr : 521
    Apreciind importanţa şi rolul protecţiei mediului în dezvoltarea durabilă a ţării şi pornind de la prevederile Rezoluţiei nr.2994 (XXVII) a Adunării Generale a Naţiunilor Unite din 15 decembrie 1972 privind proclamarea zilei de 5 iunie – Ziua Mondială a Mediului, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Ziua de 5 iunie se proclamă sărbătoare profesională – Ziua  lucrătorilor din domeniul protecţiei mediului.

    PRIM-MINISTRU                                                             Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul mediului                                                               Gheorghe Şalaru

    Nr. 452. Chişinău, 2 iunie 2010.