DPO328/2010
ID intern unic:  334806
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 328
din  03.06.2010
privind numirea domnului Valeriu GHEDREUŢAN
în funcţia de judecător la Curtea de Apel Bălţi
Publicat : 08.06.2010 în Monitorul Oficial Nr. 91-93     art Nr : 263
    În temeiul art. 116 alin. (5) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 20 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Domnul Valeriu GHEDREUŢAN se numeşte, prin transfer, în funcţia de judecător la Curtea de Apel Bălţi.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                       Mihai GHIMPU

    Nr. 328-V. Chişinău, 3 iunie 2010.