DPO329/2010
ID intern unic:  334807
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 329
din  03.06.2010
privind numirea în funcţie a unor judecători
Publicat : 08.06.2010 în Monitorul Oficial Nr. 91-93     art Nr : 264
    În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Se numesc în funcţia de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă, următorii:
    MOSCALCIUC Galina
    SIMCIUC Natalia
    VRÎNCEANU Anatolie.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                                 Mihai GHIMPU

    Nr. 329-V. Chişinău, 3 iunie 2010.