HGO459/2010
ID intern unic:  334872
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 459
din  07.06.2010
cu privire la eliberarea unor bunuri materiale
din rezervele materiale de stat
Publicat : 11.06.2010 în Monitorul Oficial Nr. 94-97     art Nr : 534
    În temeiul art.8 din Legea nr.589-XIII din 22 septembrie 1995 privind rezervele materiale de stat şi de mobilizare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.11-12, art.114), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în scopul lichidării consecinţelor calamităţilor naturale, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Agenţia Rezerve Materiale va elibera din rezervele materiale de stat, cu titlu de deblocare:
    Şcolii de Arte din or. Ocniţa – 144 foi de ardezie şi 5,94 m3 de cherestea pentru reparaţia acoperişului;
    Ministerului Afacerilor Interne – motorină pentru transportarea materialelor pînă la locul de destinaţie, potrivit calculului prezentat de minister.
    2. Ministerul Finanţelor va achita Agenţiei Rezerve Materiale, din fondul de rezervă al Guvernului, costul materialelor de construcţie (26163 lei), precum şi costul motorinei (conform calculului prezentat de Ministerul Afacerilor Interne), eliberate din rezervele materiale de stat, potrivit Legii nr.589-XIII din 22 septembrie 1995 privind rezervele materiale de stat şi de mobilizare.
    3. Ministerul Afacerilor Interne va asigura transportarea bunurilor materiale eliberate din rezervele materiale de stat la locul destinaţiei.
    4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune, conform competenţelor, în sarcina dlui Victor Catan, ministru al afacerilor interne, şi dlui Vasile Pîntea, director general al Agenţiei Rezerve Materiale.

    PRIM-MINISTRU                                                                  Vladimir  FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                                  Veaceslav Negruţa
    Ministrul afacerilor interne                                                     Victor Catan

    Nr. 459. Chişinău, 7 iunie 2010.