DPO346/2010
ID intern unic:  334877
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 346
din  09.06.2010
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii” domnilor
Constantin COBÎLEAN, Valeriu GROSUL şi Vitalie RADCICOV 
Publicat : 11.06.2010 în Monitorul Oficial Nr. 94-97     art Nr : 291
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite în dezvoltarea culturii fizice şi sportului, contribuţie la pregătirea unor sportivi de performanţă şi realizări deosebite în cadrul unor competiţii internaţionale, se conferă Ordinul „Gloria Muncii” domnilor:
    Constantin COBÎLEAN     – director al Şcolii Sportive Specializate din oraşul Călăraşi
    Valeriu GROSUL               –  director al Şcolii Sportive Specializate din oraşul Dubăsari
    Vitalie RADCICOV           – veteran al sportului.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                            Mihai GHIMPU

    Nr. 346-V. Chişinău, 9 iunie 2010.