LPM1100/2000**
ID intern unic:  334893
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1100
din  30.06.2000
cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic
şi a producţiei alcoolice*
Publicat : 15.06.2010 în Monitorul Oficial Nr. 98-99     art Nr : 293     Data intrarii in vigoare : 19.10.2000
    MODIFICAT
   
LP124 din 12.07.18, MO321-332/24.08.18 art.511
   
LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338
    LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17
    LP178 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.537
    LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284
    LP34 din 17.03.17, MO109-118/07.04.17 art.165; în vigoare 30.05.17
    LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755
    LP153 din 01.07.16, MO215-216/19.07.16 art.475; în vigoare 19.07.16
    LP262 din 16.11.12, MO6-9/11.01.13 art.30; în vigoare 11.02.13
    LP178 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.644; în vigoare 14.09.12
    LP22 din 01.03.12, MO92/15.05.12 art.290
    LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12

    NOTĂ:
   
În textul legii, sintagma „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului” la forma gramaticală corespunzătoare prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338
    În textul legii sintagma „Camera de Licențiere”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „organul de licențiere” la forma gramaticală corespunzătoare prin LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284
    În cuprinsul legii, cuvîntul „rafinat” se substituie cu cuvintele „de origine agricolă rectificat” prin LP262 din 16.11.12, MO6-9/11.01.13 art.30; în vigoare 11.02.13    _______________________________________
    * Republicată  în temeiul Legii nr. 92-XV din 1 aprilie 2004 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 64-66, art. 352.
     Modificată şi completată prin legile Republicii Moldova :
    1) nr. 753-XV din 21.12.2001 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 11-12, art.29;
    2) nr. 1191-XV din 4.07.2002 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 106-109, art.809;
    3) nr. 149-XV din 27.03.2003 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 77-79, art.352;
    4) nr. 333-XV din 24.07.2003 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 200-203, art.773;
    5) nr. 73-XV din 11.03.2004 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 91-95, art.480;
    6) nr. 154-XVI din 21.07.2005 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.126-128, art.611;
    7) nr. 205-XVI din 28.07.2005 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.126-128, art.613;
    8) nr. 166-XVI din 22.07.2005 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.151-153, art.716;
    9) nr. 332-XVI din 16.12.2005 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 1-4, art.20;
    10) nr. 423-XVI din 22.12.2006 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.14-17, art.46;
    11) nr. 301-XVI din 27.12.2007 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 103-105, art.387;
    12) nr. 91-XVIII din 4.12.2009 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 184-186, art.561;
    13) nr. 108-XVIII din 17.12.2009 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 193-196, art.609.    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Titlul I
DISPOZIŢII GENERALE
Capitolul 1
NOŢIUNI ŞI DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Noţiuni de bază
    În sensul prezentei legi, prin noţiunile de mai jos se înţelege:
    alcool etilic - alcool, obţinut prin fermentarea alcoolică a materiei prime de origine vegetală, cu distilare, cu/sau fără rectificare ulterioară, şi alcool de sinteză obţinut prin hidratarea catalitică a etilenei;
    [Art.1 noţiunea modificată prin LP262 din 16.11.12, MO6-9/11.01.13 art.30; în vigoare 11.02.13]
    [Art.1 noţiunea  "alcool etilic rafinat" exclusă prin LP262 din 16.11.12, MO6-9/11.01.13 art.30; în vigoare 11.02.13]
    alcool etilic potabil - alcool etilic de origine agricolă rectificat, diluat cu apă potabilă dedurizată pînă la concentraţia alcoolului etilic de 95% în volum;
    alcool etilic tehnic - alcool etilic care, prin compoziţia sa, este impropriu pentru utilizare în scopuri alimentare;
    alcool etilic denaturat – alcool etilic care conţine adaos de substanţe speciale (denaturanți), specificate la art. 181 alin. (1), a căror prezenţă exclude utilizarea acestuia la fabricarea producţiei alcoolice alimentare;
    [Art.1 noțiunea în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    ambalaj din materiale netradiţionale - ambalaj confecţionat din ceramică, porţelan, faianţă, lemn, cristal şi alte materiale;
    aviz prealabil - document necesar pentru import care atestă că volumul solicitat de alcool etilic în corespundere cu programul de producere este coordonat cu Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor;
    [Art.1 noțiunea modificată prin LP124 din 12.07.18, MO321-332/24.08.18 art.511]
    producţie alcoolică – produse alimentare destinate consumului uman, avînd o concentraţie de alcool etilic mai mare de 1,5% în volum;
    [Art.1 noțiunea în redacția LP34 din 17.03.17, MO109-118/07.04.17 art.165; în vigoare 30.05.17]
    băuturi alcoolice – producţie alcoolică destinată consumului uman, avînd caracteristici organoleptice specifice şi o concentraţie alcoolică de minimum 15% în volum, fabricată fie dintr-un distilat de origine agricolă sau din alcool etilic de origine agricolă rectificat, sau prin cupajarea acestora, cu sau fără adaos de sucuri, macerate, morse, extracte, produse cu conţinut de zahăr, arome naturale sau substanţe aromatice, apă condiţionată și alte ingrediente, fie numai din ingrediente naturale;
    [Art.1 noțiunea în redacția LP34 din 17.03.17, MO109-118/07.04.17 art.165; în vigoare 30.05.17]
    băutură alcoolică tare - producţie alcoolică avînd concentraţia alcoolică de cel puţin 25% în volum;
    [Art.1 noţiunea modificată prin LP262 din 16.11.12, MO6-9/11.01.13 art.30; în vigoare 11.02.13]
    producători de producţie alcoolică - agenţi economici care dispun de utilaj necesar, deţin licenţa respectivă şi întrunesc condiţiile prevăzute de prezenta lege pentru fabricarea producţiei alcoolice;
    capacităţi de producţie - utilaj tehnologic necesar conform cerinţelor stabilite în actele normative aprobate de Guvern pentru asigurarea ciclului tehnologic de fabricare a alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice solicitate în prognoza programului de producţie;
    [Art.1 noțiunea modificată prin LP124 din 12.07.18, MO321-332/24.08.18 art.511]
    circulaţia producţiei alcoolice - procurarea (inclusiv importul), livrarea (inclusiv exportul), folosirea, stocarea (depozitarea) şi vînzarea (cu ridicata şi cu amănuntul) producţiei alcoolice;
    contor de evidenţă cu memorie fiscală – dispozitiv de evidenţă şi control al alcoolului etilic de origine agricolă rectificat şi al băuturilor alcoolice tari;
    [Art.1 noţiunea introdusă prin LP262 din 16.11.12, MO6-9/11.01.13 art.30; în vigoare 11.02.13]
    depozit-tip pentru păstrarea alcoolului etilic - depozit dotat cu vase tehnologice, utilaj şi măsurătoare de diferite capacităţi pentru recepţia, stocarea şi livrarea alcoolului etilic în conformitate cu cerinţele documentaţiei normativ-tehnice în vigoare;
    depozit specializat - depozit special amenajat pentru stocarea şi comercializarea cu ridicata a producţiei alcoolice ambalate;
    documentaţie normativă - standarde, coduri de bune practici şi alte documente ce specifică reguli, linii directoare sau caracteristici pentru diferite genuri de activitate sau pentru rezultatele acestora;
    [Art.1 noțiunea modificată prin LP124 din 12.07.18, MO321-332/24.08.18 art.511]
    documentaţie tehnologică - reguli generale (pentru un grup de produse sau procedee tehnologice omogene ce servesc ca bază pentru elaborarea instrucţiunilor tehnologice) şi instrucţiuni tehnologice (pentru un produs sau un procedeu tehnologic);
    marcă de calitate - bilet special de control, ce conţine cîteva grade de protecţie şi se aplică la livrarea producţiei alcoolice îmbuteliate (cu excepţia alcoolului etilic) de înaltă calitate;
    măsurător de volum de clasa I – dispozitiv de evidenţă şi control al alcoolului etilic de origine vitivinicolă brut şi al distilatelor de origine agricolă;
    [Art.1 noţiunea introdusă prin LP262 din 16.11.12, MO6-9/11.01.13 art.30; în vigoare 11.02.13]
    produs falsificat (contrafăcut) - produs care, potrivit compoziţiei şi procedeelor de fabricare, nu corespunde documentaţiei normative în vigoare şi este prezentat drept veritabil, inducînd în eroare consumatorul, sau duplicat fals reprodus după modelul original;
    sticlă returnabilă - recipient utilizat repetat la îmbutelierea producţiei alcoolice;
    dop cu dispersie - dop de o singură folosinţă care exclude posibilitatea de pătrundere în sticlă a lichidului din exterior fără deteriorarea dopului; 
    Timbru de acciz - timbru ce reprezintă o imprimare pe hîrtie specială de dimensiuni stabilite, cu inscripţii şi semne distinctive, emis de stat, ce conţine informaţie despre producţia alcoolică, şi utilizat în calitate de marcare a unor categorii de producţie alcoolică supusă accizelor. Se aplică pe producţia finită fabricată în Republica Moldova şi destinată comercializării pe piaţa internă, precum şi pe producţia alcoolică importată.
    Articolul 2. Obiectul legii
    (1) Prezenta lege stabileşte cadrul juridic, administrativ, de control şi de asigurare a calităţii în domeniul fabricării şi circulaţiei alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice, cu excepţia vinului, produselor obţinute pe bază de must şi a produselor vitivinicole aromatizate în sensul Legii viei şi vinului nr. 57/2006.
    [Art.2 al.(1) în redacția LP34 din 17.03.17, MO109-118/07.04.17 art.165; în vigoare 30.05.17]
    [Art.2 al.(1) modificat prin LP262 din 16.11.12, MO6-9/11.01.13 art.30; în vigoare 11.02.13]
    (2) Fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice se efectuează în condiţiile prevăzute de prezenta lege, cu respectarea cerinţelor de ocrotire a sănătăţii populaţiei şi de protecţie a mediului înconjurător.
    (3) Reglementarea legislativă a fabricării şi circulaţiei alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice are drept scop:
    a) apărarea intereselor economice ale statului;
    b) satisfacerea cerinţelor consumatorilor şi ridicarea culturii consumului producţiei alcoolice;
    c) consolidarea reputaţiei comerciale a producţiei alcoolice din Republica Moldova şi sporirea exportului de producţie alcoolică calitativă;
    d) crearea condiţiilor adecvate de fabricare a alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice şi asigurarea calităţii acestora;
    e) intensificarea şi eficientizarea controlului asupra respectării condiţiilor de fabricare şi circulaţie a alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice;
    f) păstrarea tehnologiilor clasice şi protejarea mărcilor tradiţionale de producţie alcoolică;
    g) combaterea falsificării alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice;
    h) prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale în procesul circulaţiei alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice, sporirea veniturilor bugetare provenite din fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice.
    Articolul 3. Sfera şi limitele de aplicare a legii  
    (1) Prezenta lege reglementează relaţiile care apar în domeniul fabricării şi circulaţiei alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice, cu excepţia vinului, produselor obţinute pe bază de must şi a produselor vitivinicole aromatizate în sensul Legii viei şi vinului nr. 57/2006, şi este obligatorie pentru toţi subiecţii vizaţi.
    [Art.3 al.(1) în redacția LP34 din 17.03.17, MO109-118/07.04.17 art.165; în vigoare 30.05.17]
    [Art.3 al.(1) modificat prin LP262 din 16.11.12, MO6-9/11.01.13 art.30; în vigoare 11.02.13]
    (2) Prevederile prezentei legi nu se extind asupra relaţiilor şi activităţilor din domeniul:
    a) fabricării şi circulaţiei medicamentelor şi a mijloacelor de diagnosticare ce conţin alcool etilic, înregistrate de către autoritatea împuternicită a administraţiei publice şi incluse în Nomenclatorul de stat de medicamente;
    b) fabricării şi circulaţiei articolelor cu destinaţie medicală, medicamentelor preparate de instituţiile farmaceutice după reţete individuale, preparatelor homeopatice, medicamentelor de uz veterinar, parfumurilor şi produselor cosmetice;
    [Art.3 al.(2), lit.c) abrogată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    d) fabricării producţiei alcoolice în condiţii de casă, pentru consum personal, cu excepţia băuturilor alcoolice tari.
    (3) Dacă tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte prevăd alte norme decît cele stabilite în prezenta lege, se aplică normele tratatelor internaţionale.
Capitolul 2
OBLIGAŢII, RESTRICŢII ŞI CERINŢE ÎN DOMENIUL
FABRICĂRII ŞI CIRCULAŢIEI ALCOOLULUI ETILIC
ŞI A PRODUCŢIEI ALCOOLICE
    Articolul 4. Obligaţiile agenţilor economici
    (1) Agenţii economici care desfăşoară activităţi în domeniul fabricării şi circulaţiei alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice sînt obligaţi:
    a) să fabrice alcool etilic şi producţie alcoolică în limita sortimentului pentru care s-a eliberat licenţa;
    b) să comercializeze alcool etilic pentru fabricarea producţiei alcoolice şi a producţiei farmaceutice agenţilor economici care deţin licenţa respectivă;
    [Art.4 al.(1), lit.b) în redacţia LP262 din 16.11.12, MO6-9/11.01.13 art.30; în vigoare 11.02.13]
    c) să ţină, utilizînd sistemul de evidenţă computerizată, evidenţa zilnică, potrivit unei forme stabilite, a stocurilor de materie primă pe fiecare furnizor aparte, a materiei prime prelucrate şi rămase în stoc; a cantităţilor de alcool etilic şi de producţie alcoolică fabricate şi puse în circulaţie; a alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice rămase în stoc pe fiecare denumire şi categorie;
    d) – exclus;
    e) să marcheze producţia alcoolică supusă accizării cu timbru de acciz, cu excepția berii și a băuturilor pe bază de bere;
    [Art.4 al.(1), lit.e) modificată prin LP124 din 12.07.18, MO321-332/24.08.18 art.511]
    [Art.4 al.(1), lit.e) modificată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    f) să nu transmită, direct sau indirect, licenţa altor agenţi economici;
    g) să asigure etanşeitatea instalaţiilor de fabricare a alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice, circulaţia întregii producţii fabricate prin mijloace de măsurare şi de control, cu excepția berii și a băuturilor pe bază de bere;
    [Art.4 al.(1), lit.g) modificată prin LP124 din 12.07.18, MO321-332/24.08.18 art.511]
    [Art.4 al.(1), lit.g) modificată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    h) să asigure integritatea sigiliilor aplicate, integritatea şi funcţionarea mijloacelor de măsurat şi de control, precum şi condiţii de depozitare în siguranţă a alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice fabricate, cu excepția berii și a băuturilor pe bază de bere;
    [Art.4 al.(1), lit.h) modificată prin LP124 din 12.07.18, MO321-332/24.08.18 art.511]
    i) să comercializeze producţia alcoolică cu ridicata ori să o livreze în alt mod numai agenţilor economici care dispun de depozite specializate şi deţin licenţă respectivă;
    j) să asigure verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare utilizate în scopul supravegherii fiscale și controlului circulației alcoolului etilic, cu excepția berii și a băuturilor pe bază de bere.
    [Art.4 al.(1), lit.j) modificată prin LP124 din 12.07.18, MO321-332/24.08.18 art.511]
    [Art.4 al.(1), lit.j) modificată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
   (2) Titularii de licenţă în domeniu pot comercializa alcool etilic agenţilor economici care practică o altă activitate decît cea în domeniul fabricării producţiei alcoolice, dar care, în procesul de producere, utilizează alcool etilic, doar cu notificarea prealabilă a organului de supraveghere şi control la nivel naţional asupra fabricării şi circulaţiei alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice. Nerespectarea obligației de notificare sau comercializarea cu devieri considerabile și intenționate de la datele indicate în notificare constituie temei pentru retragerea licenței.
    [Art.4 al.(2) în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.4 al.(2) introdus prin LP262 din 16.11.12, MO6-9/11.01.13 art.30, alineatul unic devine al.(1); în vigoare 11.02.13]
   
(3) Notificarea indicată la alin. (2) se depune cu cel puțin 3 zile lucrătoare pînă la livrarea alcoolului etilic și trebuie să conțină datele licenței, datele de identificare ale vînzătorului și ale cumpărătorului, cantitatea, calitatea şi scopul declarat de utilizare a alcoolului etilic. Notificarea se depune în formă electronică sau pe suport de hîrtie. Modul depunerii și forma notificării se stabilesc de către Guvern.”
    [Art.4 al.(3) introdus prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    Articolul 5. Restricţii
    (1) Nu pot desfăşura activităţi în domeniul fabricării şi circulaţiei alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice agenţii economici care nu dispun de licenţă respectivă, precum şi agenţii economici cărora licenţa le-a fost suspendată sau retrasă în modul stabilit de lege.
    (2) Se interzice:
    a) livrarea în reţeaua de comerţ şi comercializarea cu amănuntul a alcoolului etilic şi/sau a alcoolului etilic potabil în vrac şi/sau îmbuteliat;
    b) fabricarea alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice din materia primă a clientului dacă acesta nu deţine licenţă pentru comercializarea angro a alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice;
    c) darea în arendă agenţilor economici care nu dispun de licenţele respective a spaţiilor pentru fabricarea alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice, utilajului tehnologic şi depozitelor specializate;
    d) livrarea şi comercializarea în reţeaua de farmacii a alcoolului etilic în vrac şi/sau îmbuteliat în recipiente cu o capacitate mai mare de 100 ml;
    e) comercializarea cu ridicata a producţiei alcoolice ambalate prin depozite specializate arendate, cu excepția berii și a băuturilor pe bază de bere;
    [Art.5 al.(2), lit.e) modificată prin LP124 din 12.07.18, MO321-332/24.08.18 art.511]
    e1) comercializarea alcoolului etilic importat;
    [Art.4 al.(2), lit.e1) introdusă prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    f) fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice falsificate (contrafăcute);
    g) utilizarea sticlelor returnabile pentru îmbutelierea producţiei alcoolice, cu excepția berii și a băuturilor pe bază de bere;
    [Art.5 al.(2), lit.g) modificată prin LP124 din 12.07.18, MO321-332/24.08.18 art.511]
    h) circulaţia producţiei alcoolice ambalate nemarcate în modul stabilit cu Timbru de acciz, cu excepţia berii şi băuturilor pe bază de bere;
    [Art.4 al.(2), lit.h) modificată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    i) comercializarea cu ridicata şi cu amănuntul pe piaţa internă a băuturilor alcoolice tari la preţuri mai mici decît preţul minim de comercializare a băuturilor alcoolice tari, care constituie pentru comerţul cu ridicata – 60 lei/litru, iar pentru comerţul cu amănuntul – 80 lei/litru. La comercializarea băuturilor alcoolice tari în ambalaje cu capacitate mai mare sau mai mică de 1 litru, preţul minim este determinat în funcţie de preţul minim stabilit pentru 1 litru, recalculat la volumul necesar.
    [Art.5 al.(2), lit.i) modificată prin LP178 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.644; în vigoare 14.09.12]
    [Art.5 al.(2), lit.i) modificată prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    (3) Livrarea sau punerea în circulaţie în alt mod a producţiei alcoolice nu se admite dacă nu are etichetă cu indicarea denumirii ei, denumirii sau numelui şi adresei producătorului şi, după caz, ale importatorului, precum şi a datelor despre compoziţia ei şi pentru producţia alcoolică cu concentraţia alcoolică de cel mult 10% în volume – termenul de valabilitate. Adăugarea de cuvinte sau texte care califică producţia alcoolică ca avînd valoare curativă sau medicală este interzisă.
    [Art.5 al.(3) modificat prin LP262 din 16.11.12, MO6-9/11.01.13 art.30; în vigoare 11.02.13]
    (4) Alte restricţii privind fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice se stabilesc prin lege.
    Articolul 6. Cerinţe obligatorii pentru fabricarea şi circulaţia
                        alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice
    (1) Decontările dintre agenţii economici care desfăşoară activităţi în domeniul circulaţiei alcoolului etilic de origine agricolă rectificat se vor face numai prin intermediul instituţiilor financiare.
    (2) Răspunderea pentru nerespectarea documentaţiei normative privind alcoolul etilic şi producţia alcoolică fabricate în Republica Moldova revine agentului economic care le fabrică şi/sau le comercializează.
    (3) Îmbutelierea alcoolului etilic destinat comercializării în reţeaua de farmacii se efectuează la întreprinderi specializate care dispun de licenţă pentru fabricarea şi/sau păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic, a producţiei alcoolice.
    [Art.6 al.(3) modificat prin LP262 din 16.11.12, MO6-9/11.01.13 art.30; în vigoare 11.02.13]
    (4) Comercializarea pe piaţa internă a băuturilor alcoolice tari ambalate se efectuează în sticle cu dopuri cu dispersie sau cu alte tipuri de dopuri confirmate de către Întreprinderea de Stat “Centrul Naţional de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice”, care ar exclude posibilitatea utilizării repetate a ambalajului produsului, cu excepţia băuturilor tip divin, tip brandy, tip whisky, a băuturilor tip lichior cu un conţinut minim de zahăr de 350 g/dm3, a băuturilor în ambalaj cu capacitatea de pînă la 0,25 litri şi în ambalaj de suvenir confecţionat din materiale netradiţionale. Tipul băuturii este definit conform prezentei legi şi Legii viei şi vinului nr.57-XVI din 10 martie 2006.
    Articolul 7. Registrul de stat al circulaţiei alcoolului etilic
                       şi a producţiei alcoolice
    (1) Agenţii economici care desfăşoară activităţi în domeniul fabricării şi circulaţiei alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice, odată cu primirea licenţei, sînt supuşi înregistrării obligatorii în Registrul de stat al circulaţiei alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice.
    (2) Controlul asupra circulaţiei alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice se efectuează prin sistemul de evidenţă computerizată, cu înregistrarea datelor în Registrul de stat al circulaţiei alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice.
    (3) Prevederile prezentului articol nu se extind asupra relațiilor și activităților din domeniul fabricării și circulației berii și a băuturilor pe bază de bere.
    [Art.7 al.(3) introdus prin LP124 din 12.07.18, MO321-332/24.08.18 art.511]
Capitolul 3
COMPETENŢA AUTORITĂŢILOR PUBLICE ÎN DOMENIUL
FABRICĂRII ŞI CIRCULAŢIEI ALCOOLULUI
ETILIC
ŞI A PRODUCŢIEI ALCOOLICE

    Articolul 8. Competenţa autorităţilor publice
    (1) Organul central de specialitate care elaborează și promovează politica de stat în domeniul fabricării și circulației alcoolului etilic și a producției alcoolice este Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
    [Art.8 al.(1) în redacția LP124 din 12.07.18, MO321-332/24.08.18 art.511]
    (2) Autorităţile administraţiei publice locale, în teritoriul pe care îl administrează şi în limitele competenţei stabilite de lege în domeniul fabricării şi circulaţiei alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice, au următoarele atribuţii:
    a) exercită controlul asupra respectării de către agenţii economici a prezentei legi;
    b) asigură încasarea în bugetele unităţilor administrativ-teritoriale a prestaţiilor financiare pentru fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice;
    [Art.8 al.(2), lit.c) abrogată prin LP153 din 01.07.16, MO215-216/19.07.16 art.475; în vigoare 19.07.16]
    d) exercită alte atribuţii stabilite prin lege.
    Articolul 9. Organele abilitate cu funcţii de supraveghere
                       și control
    [Art.9 denumirea modificată prin LP124 din 12.07.18, MO321-332/24.08.18 art.511]
    (1) Supravegherea și controlul în domeniul fabricării şi circulaţiei alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice se efectuează de către organele abilitate, în conformitate cu prevederile legii.
    [Art.9 al.(1) modificat prin LP124 din 12.07.18, MO321-332/24.08.18 art.511]
    (11) Controlul de stat al persoanelor care practică activitate de întreprinzător se planifică, se efectuează și se înregistrează în conformitate cu prevederile Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.
    [Art.9 al.(11) introdus prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    (2) Organe abilitate sînt:
    a) Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor;
    [Art.4 al.(2), lit.a) în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.9 al.(2), lit.b) abrogată prin LP124 din 12.07.18, MO321-332/24.08.18 art.511]
    [Art.9 al.(2), lit.b) modificată prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338]
    c) Serviciul Fiscal de Stat, organele de control, financiar şi economic;
    [Art.9 al.(2), lit.c) modificată prin LP178 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.537]
    d) alte organe ale administraţiei publice centrale şi locale, în limitele competenţei stabilite de lege.
    (3) Atribuţiile organelor abilitate sînt exercitate de către reprezentanţii acestora, a căror competenţă se stabileşte prin lege.
    (4) Agenţii economici care desfăşoară activităţi în domeniul fabricării şi circulaţiei alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice sînt obligaţi să pună la dispoziţia reprezentanţilor organelor abilitate, la cererea acestora, informaţiile şi documentele care atestă legalitatea activităţii desfăşurate.
    Articolul 10. Atribuţiile reprezentanţilor organelor abilitate
    Reprezentanţii organelor abilitate, în funcţie de constatările făcute, sînt în drept:
    1) să interzică livrarea de către producători a producţiei alcoolice care:
    a) poate periclita sănătatea sau viaţa consumatorilor din cauza deficienţelor calitative, confirmate prin actele întocmite de organele competente;
    b) este interzisă consumului;
    c) este confirmată ca falsificată (contrafăcută);
    d) are termenul de valabilitate expirat;
    2) să dispună sistarea fabricării sau circulaţiei producţiei alcoolice dacă aceasta:
    a) are deficienţele enumerate la punctul 1);
    b) nu corespunde cerinţelor actelor normative în domeniu;
    [Art.10 pct.2), lit.b) în redacţia LP262 din 16.11.12, MO6-9/11.01.13 art.30; în vigoare 11.02.13]
    c) deşi nu periclitează sănătatea sau viaţa consumatorilor, conţine o indicaţie geografică ce identifică un produs care nu este originar din locul menţionat în această indicaţie, chiar şi în cazul în care este menţionată adevărata origine a produsului sau în cazul în care indicaţia geografică este folosită în traducere sau este însoţită de expresii precum: “de genul”, “de tipul”, “de stilul”, “imitaţie” şi altele;
    d) lipsesc elementele de identificare şi/sau documentele de însoţire privind calitatea producţiei;
    e) nu este etichetată în conformitate cu prevederile legii;
    f) are deficienţele depistate în timpul controlului, care nu au fost remediate în termenul stabilit sau au fost remediate parţial;
    g) nu este marcată.
    3) să sesizeze organele abilitate pentru retragerea licenţei respective a agentului economic cînd acesta comite abateri repetate de la prevederile legii.
    Articolul 11. Organul de specialitate în domeniul fabricării
                          şi circulaţiei alcoolului etilic şi a producţiei
                          alcoolice
    (1) Organul de specialitate de supraveghere şi control la nivel naţional asupra fabricării şi circulaţiei alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice este Agenţia Națională pentru Siguranţa Alimentelor, denumită în continuare Agenţie.
    [Art.11 al.(1) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (2) Agenţia are următoarele atribuţii:
    [Art.11 al.(2) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    a) supraveghează respectarea metodelor şi a tehnologiilor folosite la fabricarea alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice;
    b) reglementează controlul analitic al alcoolului etilic şi al producţiei alcoolice prin intermediul laboratoarelor de încercări specializate;
    c) coordonează controlul tehnic la toate etapele de fabricare a alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice, precum şi controlul asupra corespunderii calităţii alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice cerinţelor legii şi ale actelor normative aprobate de Guvern;
    [Art.11 al.(2), lit.c) modificată prin LP124 din 12.07.18, MO321-332/24.08.18 art.511]
    d) efectuează controlul asupra respectării condiţiilor minime de fabricare, a documentaţiei normative şi tehnologice şi a condiţiilor specifice de licenţiere pentru fabricarea şi/sau păstrarea, şi/sau comercializarea angro a alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice;
    e) exercită controlul agenţilor economici asupra respectării prevederilor legii şi a documentaţiei normative şi tehnologice la fabricarea şi/sau păstrarea, şi/sau comercializarea angro a alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice;
    f) efectuează controlul asupra marcării producţiei alcoolice, utilizării denumirilor de origine, a indicaţiilor geografice şi a denumirilor de produse;
    [Art.11 al.(2), lit.b) modificată prin LP262 din 16.11.12, MO6-9/11.01.13 art.30; în vigoare 11.02.13]
    g) efectuează, în comun cu Serviciul Fiscal de Stat şi cu organul de specialitate de supraveghere şi control în domeniul controlului metrologic legal, controlul asupra integrităţii sigiliilor aplicate utilajului pentru producerea alcoolului etilic şi a băuturilor alcoolice tari;
    [Art.11 al.(2), lit.g) modificată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.11 al.(2), lit.g) modificată prin LP178 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.537]
    [Art.11 al.(2), lit.g) modificată prin LP262 din 16.11.12, MO6-9/11.01.13 art.30; în vigoare 11.02.13]
    h) verifică etanşeitatea instalaţiilor de fabricare a alcoolului etilic şi a băuturilor alcoolice tari;
    i) ţine Registrul utilajului tehnologic principal folosit pentru fabricarea alcoolului etilic şi/sau a băuturilor alcoolice tari, verifică înregistrarea utilajului tehnologic principal folosit pentru fabricarea alcoolului etilic şi/sau a băuturilor alcoolice tari;
    j) verifică înregistrarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi de fabricare şi/sau păstrare, şi/sau comercializare angro a alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice în Registrul de stat al circulaţiei alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice;
    k) sesizează organul abilitat asupra încălcărilor depistate, care atrag sistarea temporară sau retragerea licenţei pentru fabricarea şi/sau păstrarea, şi/sau comercializarea angro a alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice, în cazurile stabilite de lege;
    l) participă, în comun cu alte organe abilitate, la acţiunile iniţiate de acestea potrivit legii, inclusiv la controlul calităţii producţiei alcoolice din reţeaua de comerţ cu amănuntul şi din alimentaţia publică;
    m) sesizează, cînd constată abateri de la normativele de calitate, alte organe abilitate, pentru ca acestea să ia măsurile prevăzute de lege;
    n) participă la elaborarea şi perfecţionarea legislaţiei cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice;
    o) colaborează cu organisme internaţionale de profil în vederea cunoaşterii şi aplicării noilor metode de încercare şi de control al calităţii alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice;
    p) exercită alte atribuţii stabilite prin lege.
    (3) – exclus.
    (4) Finanţarea Agenției se efectuează de la bugetul de stat.
    [Art.11 al.(4) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
Capitolul 4
IMPUNEREA FISCALĂ
    Articolul 12. Impunerea şi administrarea fiscală
    (1) La întreprinderile producătoare de alcool etilic şi băuturi alcoolice tari se efectuează control fiscal prin verificarea operativă.
    (2) Serviciul Fiscal de Stat extrage lunar datele privind consumul de alcool etilic prin contoare de evidenţă cu memorie fiscală.
    [Art.12 al.(2) modificat prin LP178 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.537]
    (3) – exclus.
    (4) – exclus.
Capitolul 5
LICENŢIEREA FABRICĂRII ŞI CIRCULAŢIEI
ALCOOLULUI ETILIC ŞI A PRODUCŢIEI ALCOOLICE
    Articolul 13. Licenţierea fabricării, comercializării, păstrării
                         şi importului alcoolului etilic şi al producţiei
                         alcoolice
    (1) Fabricarea, comercializarea, păstrarea şi importul alcoolului etilic şi al producţiei alcoolice sînt supuse licenţierii în conformitate cu Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător.
    [Art.13 al.(1) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (2) Solicitantul licenţei pentru fabricarea alcoolului etilic şi producţiei alcoolice trebuie să corespundă următoarelor cerinţe:
    a) deţine în proprietate sau folosinţă capacitatea minimă de producţie;
    b) în întreprindere există sistem de evidenţă computerizată;
    c) deţine mijloace de măsurare aprobate şi verificate metrologic care vor fi utilizate în scopul supravegherii fiscale și al controlului circulației alcoolului, cu excepția berii și a băuturilor pe bază de bere;
    [Art.13 al.(2), lit.c) modificată prin LP124 din 12.07.18, MO321-332/24.08.18 art.511]
    d) utilajul tehnologic principal pentru fabricarea alcoolului etilic şi/sau a băuturilor alcoolice tari este conform cu cerințele de fabricare a alcoolului, fiscale și de mediu la prelucrarea şi utilizarea integrală a deşeurilor principale ale producţiei alcoolice, stabilite în actele normative aferente, și poate fi înregistrat în condițiile art. 18.
    [Art.13 al.(2) în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
   
(21) Solicitantul licenţei pentru păstrarea, comercializarea angro şi importul alcoolului etilic şi al producţiei alcoolice trebuie să corespundă următoarelor cerinţe:
    a) deţine în proprietate sau în locațiune încăperi pentru depozite specializate, acoperite şi îngrădite (pentru păstrarea şi comercializarea angro a producţiei alcoolice);
    b) în întreprindere există sistem de evidenţă computerizată.
    [Art.13 al.(21) introdus prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (3) Agentul economic care solicită licenţă, suplimentar la actele prevăzute în Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, prezintă:
    [Art.13 al.(3) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    a) copia de pe actul de proprietate sau de locațiune asupra depozitelor specializate (pentru comercializarea angro a producţiei alcoolice);
    [Art.13 al.(3), lit.a) modificată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    b) prognoza sortimentului alcoolului etilic şi/sau al producţiei alcoolice planificate pentru import şi/sau comercializare angro, pentru fabricare şi/sau păstrare şi comercializare angro în anul calendaristic curent, în 2 exemplare, unul dintre care ulterior se remite organului de supraveghere şi control la nivel naţional asupra fabricării şi circulaţiei alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice;
    [Art.13 al.(3), lit.b) modificată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    c) copia de pe actul de proprietate sau de folosință și/sau de pe contractul de leasing financiar al capacităţilor de producţie şi de pe actul de proprietate sau de pe contractul de leasing financiar ori de locaţiune a imobilului unde se va desfăşura activitatea licenţiată (pentru fabricarea alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice);
    [Art.13 al.(3), lit.c) modificată prin LP124 din 12.07.18, MO321-332/24.08.18 art.511]
    d) copia de pe contractul de distribuție sau confirmarea privind acordarea dreptului de distribuție (pentru comercializarea angro a producției alcoolice).
    [Art.13 al.(3), lit.d) în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.13 al.(3), lit.e) abrogată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
   
(4) În ziua înregistrării cererii și depunerii documentelor stabilite de prezentul articol pentru obținerea/reperfectarea licenței, autoritatea de licențiere înștiințează organele de control din domeniul fiscal, din domeniul controlului metrologic legal, precum și organul de supraveghere şi control la nivel naţional asupra fabricării şi circulaţiei alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice pentru a se asigura (cu sau fără solicitarea unei vizite de control din partea organelor respective) de corespunderea utilajului tehnologic principal pentru fabricarea alcoolului etilic şi/sau a băuturilor alcoolice tari cerințelor prezentei legi. În cel mult 7 zile lucrătoare de la data înștiințării, organele de control din domeniul fiscal, din domeniul controlului metrologic legal și de supraveghere şi control la nivel naţional asupra fabricării şi circulaţiei alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice transmit o notificare sau procesul-verbal de control privind rezultatele verificării efectuate.
    [Art.13 al.(4) introdus prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    Articolul 14. Suspendarea licenţei
    (1) Suspendarea licenţei se efectuează în conformitate cu Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător. Drept temei pentru suspendarea licenţei servesc:
    [Art.14 al.(1) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    a) folosirea utilajului destinat fabricării alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice în scopul fabricării producţiei nealimentare sau în alte scopuri decît cele stipulate în licenţă; 
    b) utilizarea mărcilor de produs, a denumirilor de origine şi a indicaţiilor geografice protejate, precum şi a invenţiilor brevetate, după intrarea în vigoare a hotărîrii judecătoreşti despre ilegalitatea utilizării lor;
    [Art.14 al.(1), lit.b) modificată prin LP262 din 16.11.12, MO6-9/11.01.13 art.30; în vigoare 11.02.13]
    c) neîndeplinirea de către titularul de licenţă, în termenul stabilit, a prescripţiei privind lichidarea încălcărilor ce ţin de condiţiile de licenţiere.
    (2) Licenţa se suspendă pe termenul necesar pentru înlăturarea încălcărilor, dar nu mai mult decît pe 6 luni.
    (3) În termen de 10 zile de la data comunicării de către organul abilitat a deciziei sale privind suspendarea licenţei, Agenţia sigilează utilajul şi comunicaţiile pentru a exclude fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice.
    [Art.14 al.(3) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (4) În termen de 10 zile de la primirea informaţiei privind lichidarea încălcărilor care au constituit temei pentru suspendarea licenţei şi după verificarea faptului lichidării acestora, organul de licențiere adoptă decizia privind reluarea valabilităţii licenţei sau refuză reluarea valabilităţii acesteia. În baza deciziei emise, Agenţia va desigila sau nu va desigila utilajul şi comunicaţiile.
    [Art.14 al.(4) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (5) – exclus.
    Articolul 15. exclus.
    Articolul 16. Încetarea valabilităţii licenţei şi retragerea licenţei
    (1) Încetarea valabilităţii licenţei are loc în baza cererii depuse în acest sens de către deţinător la autoritatea abilitată cu dreptul de a acorda licenţe sau la expirarea termenului de valabilitate a licenţei.
    (2) Licenţa se retrage de către instanţa judecătorească.
    (3) Temei pentru retragerea licenţei servesc:
    a) punerea în circulaţie a alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice pentru genurile de activitate licenţiate pentru agenţii economici care nu deţin licenţa respectivă, inclusiv pentru persoanele fizice, sau cu nerespectarea prevederilor art. 4 lit. i) din prezenta lege;
    [Art.16 al.(3), lit.a) modificată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.16 al.(3), lit.a) în redacţia LP262 din 16.11.12, MO6-9/11.01.13 art.30; în vigoare 11.02.13]
    b) fabricarea alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice care nu corespund cerinţelor documentaţiei normative;
    с) – exclus;
    d) punerea în circulaţie a producţiei alcoolice nemarcate în modul stabilit cu Timbru de acciz ori marcate cu Timbru de acciz fals, precum şi a producţiei alcoolice falsificate (contrafăcute), cu retragerea obligatorie a licenţei, fără drept de reînnoire, pe o perioadă de 3 ani. Acest temei nu se aplică comercializării berii şi băuturilor pe bază de bere;
    [Art.16 al.(3), lit.d) modificată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    e) comunicarea repetată, în mod fraudulos, în decursul unui an, a datelor neautentice în declaraţiile despre volumul alcoolului etilic şi al producţiei alcoolice fabricate şi/sau puse în circulaţie, precum şi despre sortimentul acestora;
    f) neîndeplinirea hotărîrii privind suspendarea licenţei;
    g) suspendarea repetată, în decursul unui an, a licenţei pentru una şi aceeaşi încălcare în perioada de valabilitate a licenţei;
    h) neînlăturarea în termenul stabilit a încălcărilor pentru care a fost dispusă suspendarea licenţei;
    i) achiziţionarea alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice de la producători sau din depozite care nu dispun de licenţă pentru genul respectiv de activitate;
    j) constatarea de către organele de control abilitate a cazurilor de fabricare, stocare sau comercializare a alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice contrafăcute sau periculoase pentru viaţa şi sănătatea consumatorilor;
    k) recepţionarea producţiei alcoolice nu de la depozitele specializate sau nu de la producător;
    l) nerespectarea evidenţei tehnologice în procesul de fabricare şi/sau de comercializare a alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice;
    m) nerespectarea evidenţei zilnice, computerizate, a circulaţiei alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice, în baza datelor mijloacelor, verificate în modul stabilit, de măsurat şi de control, cu excepția berii și a băuturilor pe bază de bere;
    [Art.16 al.(3), lit.m) modificată prin LP124 din 12.07.18, MO321-332/24.08.18 art.511]
    [Art.16 al.(3), lit.m) modificată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    n) punerea în circulaţie a producţiei alcoolice importate nemarcate în modul stabilit cu etichete în limba de stat.
    (4) – exclus.
Capitolul 6
ETICHETAREA ŞI PUBLICITATEA
PRODUCŢIEI ALCOOLICE

    Articolul 17. Etichetarea producţiei alcoolice
    (1) Producţia alcoolică îmbuteliată livrată în reţeaua de comerţ trebuie să fie etichetată.
    (2) La etichetare se folosesc indicaţii obligatorii şi, după caz, facultative, conform prezentei legi şi actelor normative aprobate de Guvern.
    [Art.17 al.(2) modificat prin LP124 din 12.07.18, MO321-332/24.08.18 art.511]
    (3) Pe etichetă sau pe ambalajul de desfacere trebuie să fie prezentată în mod obligatoriu următoarea informaţie:
    a) inscripţia “Fabricat în Moldova” (pentru producţia alcoolică fabricată în Republica Moldova);
    b) denumirea şi adresa întreprinderii producătoare;
    c) denumirea şi adresa importatorului şi cele ale exportatorului;
    d) denumirea produsului;
    e) data ambalării (ziua, luna, anul);
    f) concentraţia alcoolică (% volum);
    g) volumul nominal al produsului preambalat exprimat în decimetri cubi (dm3), litri (l), centimetri cubi (cm3) sau mililitri (ml);
    h) date cu privire la certificare;
    i) codul de bare (dacă este înregistrat);
    j) indicativul documentului normativ pe produs;
    k) termenul de valabilitate – pentru producţia alcoolică avînd concentraţia alcoolică de cel mult 10% în volume;
    [Art.17 al.(3), lit.k) în redacţia LP262 din 16.11.12, MO6-9/11.01.13 art.30; în vigoare 11.02.13]
   
l)  lista de ingrediente;
    [Art.17 al.(3), lit.l) modificată prin LP262 din 16.11.12, MO6-9/11.01.13 art.30; în vigoare 11.02.13]
    m) numărul de identificare a lotului, precedat de menţiunea „L”.
    [Art.17 al.(3), lit.m) modificată prin LP262 din 16.11.12, MO6-9/11.01.13 art.30; în vigoare 11.02.13]
   
n) simbolul care recomandă abţinerea de la consumul producţiei alcoolice în timpul sarcinii, conform anexei;
    [Art.17 al.(3), lit.n) introdusă prin LP124 din 12.07.18, MO321-332/24.08.18 art.511]
   
o) simbolul „18+”.
    [Art.17 al.(3), lit.o) introdusă prin LP124 din 12.07.18, MO321-332/24.08.18 art.511]
    Articolul 171. Cerinţe faţă de informaţia de pe eticheta producţiei
                           alcoolice
    (1) Informaţia de pe etichetă sau de pe ambalajul de desfacere al producţiei alcoolice trebuie să corespundă următoarelor cerinţe:
    a) denumirea, precum şi caracterele folosite la redarea denumirii sub care este comercializat produsul trebuie să fie clare, lizibile, inteligibile şi nelavabile, plasate într-un loc vizibil pentru consumator;
    b) denumirea şi adresa producătorului, ale ambalatorului şi ale importatorului trebuie să fie clare, să nu ocupe o poziţie dominantă pe etichetă şi să fie transliterate în grafie latină.
    (2) Informaţia de pe etichetă sau de pe ambalajul de desfacere al producţiei alcoolice importate trebuie să fie expusă în limba de stat.
    Articolul 172. Restricţii faţă de informaţia de pe eticheta producţiei
                           alcoolice
    (1) Prin etichetare nu trebuie să se atribuie produselor alcoolice termeni descriptivi, uzuali, generici sau cu caracter elogios dacă nu se referă la produs, dacă jignesc sentimentul religios sau profesional, dacă pot induce în eroare consumatorul sau pot genera riscul de confuzie în privinţa unui produs similar al altui producător şi pot conduce la apariţia concurenţei neloiale, nici să li se atribuie proprietăţi de prevenire, tratare sau vindecare a unor boli sau să se facă referire la astfel de proprietăţi.
    (2) Se interzice indicarea pe etichetă sau pe ambalajul de desfacere a oricărei informaţii care:
    a) poate fi considerată drept indicaţie a originii produsului în cazul în care originea lui este alta;
    b) cuprinde reproduceri sau imitaţii de steme, drapele şi embleme de stat, denumiri oficiale sau istorice de state ori abrevieri ale lor, denumiri depline sau abreviate de organizaţii internaţionale interguvernamentale, semne, sigilii oficiale de control, de garanţie şi de marcare, decoraţii şi alte distincţii. Astfel de semne pot fi aplicate numai dacă există consimţămîntul organului competent sau al posesorului acestora;
    c) conţine o indicaţie geografică sau o denumire de origine ce identifică un produs care nu este originar din locul menţionat în această indicaţie, chiar şi în cazul în care este menţionată adevărata origine a produsului sau în cazul în care indicaţia geografică sau denumirea de origine este folosită în traducere sau este însoţită de expresii precum: “de genul”, “de tipul”, “de stilul”, “imitaţie” şi altele;
    [Art.17 al.(2), lit.c) modificată prin LP262 din 16.11.12, MO6-9/11.01.13 art.30; în vigoare 11.02.13]
    d) este contrară ordinii publice şi bunelor moravuri;
    e) conţine menţiuni ce atribuie producţiei alcoolice efecte curative sau valoare medicală.
    [Art.17 al.(2), lit.e) introdusă prin LP262 din 16.11.12, MO6-9/11.01.13 art.30; în vigoare 11.02.13]
    [Art.173abrogat prin LP262 din 16.11.12, MO6-9/11.01.13 art.30; în vigoare 11.02.13]
    [Art.174 abrogat prin LP262 din 16.11.12, MO6-9/11.01.13 art.30; în vigoare 11.02.13]
    [Art.175 abrogat prin LP262 din 16.11.12, MO6-9/11.01.13 art.30; în vigoare 11.02.13]
    Articolul 176. Publicitatea producţiei alcoolice
    Publicitatea producţiei alcoolice se supune reglementărilor stabilite de Legea nr.1227-XIII din 27 iunie 1997 cu privire la publicitate şi de alte legi.
Capitolul 7
EVALUAREA CONFORMITĂŢII ALCOOLULUI ETILIC
ŞI A PRODUCŢIEI ALCOOLICE
    [Capitolul 7 titlul modificat prin LP262 din 16.11.12, MO6-9/11.01.13 art.30; în vigoare 11.02.13]
    Articolul 177. Evaluarea conformităţii alcoolului etilic şi a producţiei
                           alcoolice
    (1) Alcoolul etilic şi producţia alcoolică se supun evaluării conformităţii conform regulilor şi procedurilor stabilite prin acte normative aprobate de Guvern.
    [Art.177 al.(1) modificat prin LP124 din 12.07.18, MO321-332/24.08.18 art.511]
    (2) Procedurile de evaluare a conformităţii conţin, dar nu limitat: evaluarea caracteristicilor organoleptice, fizico-chimice, microbiologice şi de inofensivitate.
    [Art.177 în redacţia LP262 din 16.11.12, MO6-9/11.01.13 art.30; în vigoare 11.02.13]
    Articolul 178.  Controlul calităţii producţiei alcoolice prin metoda
                            organoleptică
    (1) Calitatea producţiei alcoolice se testează prin metoda organoleptică de către Comisia centrală de degustare, care este creată şi activează permanent pe lîngă Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
    (2) Modul de organizare şi procedura de evaluare a calităţii producţiei alcoolice prin metoda organoleptică se stabilesc într-un regulament elaborat de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului şi aprobat de către Guvern.
    [Art.178 în redacţia LP262 din 16.11.12, MO6-9/11.01.13 art.30; în vigoare 11.02.13]
    [Art.179 abrogat prin LP262 din 16.11.12, MO6-9/11.01.13 art.30; în vigoare 11.02.13]
    [Art.1710 abrogat prin LP262 din 16.11.12, MO6-9/11.01.13 art.30; în vigoare 11.02.13]
Titlul II
FABRICAREA ALCOOLULUI ETILIC
ŞI A PRODUCŢIEI ALCOOLICE

    Articolul 18. Cerinţele faţă de utilajul tehnologic utilizat
                          la fabricarea alcoolului etilic şi a băuturilor
                          alcoolice tari
    (1) La fabricarea alcoolului etilic şi a băuturilor alcoolice tari este folosit numai utilaj tehnologic testat, dotat cu aparate pentru măsuratul cantităţii producţiei fabricate şi cu aparate pentru măsuratul concentraţiei de alcool.
    (2) Evidenţa cantităţii producţiei fabricate şi concentraţiei alcoolului se efectuează prin sistemul de măsurare, înregistrare şi control cu memorie fiscală, legalizat, verificat metrologic.
    (3) Operaţiunile de sigilare şi desigilare a utilajului tehnologic şi a aparatelor utilizate la fabricarea alcoolului etilic şi a băuturilor alcoolice tari se efectuează în comun de către organele de control din domeniul fiscal, din domeniul controlului metrologic legal și de supraveghere şi control la nivel naţional asupra fabricării şi circulaţiei alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice, cu întocmirea unui proces-verbal de control corespunzător.
    [Art.18 al.(3) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.18 al.(3) modificat prin LP178 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.537]
    [Art.18 al.(3) în redacţia LP262 din 16.11.12, MO6-9/11.01.13 art.30; în vigoare 11.02.13]
    (4) Nu se permite punerea în funcţiune a utilajului tehnologic fără aplicarea de sigilii la aparatele respective, precum şi a utilajului tehnologic neînregistrat.
    (5) Utilajul tehnologic principal folosit pentru fabricarea alcoolului etilic şi a băuturilor alcoolice tari se înregistrează în registrul ţinut de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor.
    [Art.18 al.(5) modificat prin LP124 din 12.07.18, MO321-332/24.08.18 art.511]
    (6) Exploatarea utilajului tehnologic pentru fabricarea alcoolului etilic se admite numai în cazul în care acest utilaj permite a prelucra şi utiliza integral deşeurile principale ale producţiei de alcool.
    [Art.18 al.(6) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
   
Articolul 181. Cerințe față de fabricarea alcoolului complet
                             denaturat
    (1) Alcoolul etilic se consideră denaturat complet atunci cînd denaturarea este efectuată cu denaturanţii specificați la alin. (2).
    (2) Formula admisă a fi utilizată pentru denaturarea completă a alcoolului, în concentraţie la hectolitru de alcool absolut, în conformitate cu sistemul de nomenclatură al Uniunii Internaționale de Chimie Pură și Aplicată și cu numărul de înregistrare CAS (Chemical Abstracts Service), este următoarea:
    – 1,0 litri de alcool izopropilic (izopropanol) (CAS 67-63-0);
    – 1,0 litri de metiletilcetonă (butanonă) (CAS 78-93-3);
    – 1,0 gram de benzoat de denatoniu (CAS 3734-33-6).
    (3) Cantităţile/volumele de substanţe prevăzute la alin. (2) sînt exprimate în substanţă cu puritatea de 100% şi trebuie să se regăsească în produsul finit după omogenizare, la finalul operaţiunii de denaturare.
    (4) Cantităţile/volumele de substanţe prevăzute la alin. (2) pot fi depăşite cu maximum 10%.
    (5) În alcoolul denaturat, pentru a-i da culoare caracteristică, se adăugă unul din coloranții chimici puri – colorant albastru de metilen 0,2 grame (CAS 61-73-4) sau 0,1 grame de violet de metil (CAS 8004-87-3).
    (6) Operaţiunea de denaturare a alcoolului se realizează prin:
    a) adăugarea succesivă a substanţelor denaturante admise în cantitatea de alcool ce urmează a fi denaturată;
    b) adăugarea unui amestec, realizat prealabil din substanţele denaturante admise, în cantitatea de alcool ce urmează a fi denaturată.
    [Art.181 introdus prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    Articolul 19. Stocarea şi livrarea alcoolului etilic şi a producţiei
                         alcoolice
    (1) Producătorii de alcool etilic şi de producţie alcoolică trebuie să dispună de spaţiu şi de condiţii necesare pentru stocarea acestora, conform cerinţelor de depozitare şi de livrare stabilite prin lege.
    (2) Acces în spaţiile unde sînt depozitate alcoolul etilic şi producţia alcoolică îl au numai persoanele special autorizate şi reprezentanţii organelor abilitate.
    (3) Producătorii de producţie alcoolică o pot comercializa direct cu amănuntul numai prin magazinele specializate proprii.
    (4) Livrarea producţiei alcoolice pentru stocare şi comercializare cu ridicata se efectuează numai prin depozite specializate, cu excepţia producţiei vinicole în vrac, iar a alcoolului etilic-prin depozite-tip pentru păstrarea alcoolului etilic.
    (5) Alcoolul etilic destinat utilizării la fabricarea producţiei alcoolice, farmaceutice, de parfumerie şi cosmetice se depozitează numai la depozitele-tip de păstrare a alcoolului etilic. 
    [Art.19 al.(6) abrogat prin LP262 din 16.11.12, MO6-9/11.01.13 art.30; în vigoare 11.02.13]
    Articolul 20. Marcarea producţiei alcoolice de înaltă calitate
    (1) Producţiei alcoolice de înaltă calitate i se aplică marca de calitate.
    (2) Modul de determinare a calităţii producţiei alcoolice căreia i se aplică marca de calitate se stabileşte prin lege.
    Articolul 21. Fabricarea producţiei alcoolice în condiţii de casă
    Se permite fabricarea producţiei alcoolice pentru consum personal în condiţii de casă.
    [Art.21 modificat prin LP262 din 16.11.12, MO6-9/11.01.13 art.30; în vigoare 11.02.13]
    Articolul 22. Interzicerea plasării pe piaţă a producţiei alcoolice
    Se interzice plasarea pe piaţă a producţiei alcoolice care nu întruneşte condiţiile prevăzute în prezenta lege şi în actele normative aprobate de Guvern.
    [Art.22 modificat prin LP124 din 12.07.18, MO321-332/24.08.18 art.511]
    [Art.22 în redacţia LP262 din 16.11.12, MO6-9/11.01.13 art.30; în vigoare 11.02.13]
Titlul III
IMPORTUL ŞI EXPORTUL ALCOOLULUI ETILIC
ŞI A PRODUCŢIEI ALCOOLICE
Capitolul 1
IMPORTUL ALCOOLULUI ETILIC
ŞI AL PRODUCŢIEI ALCOOLICE
     Articolul 23. Reglementarea de stat a importului alcoolului etilic
                          şi al producţiei alcoolice
    (1) Reglementarea de stat a importului alcoolului etilic şi al producţiei alcoolice cuprinde:
    a) licenţierea importului de alcool etilic şi de producţie alcoolică;
    b) stabilirea accizelor, a altor impozite şi taxe pentru alcoolul etilic şi pentru producţia alcoolică importate;
    c) controlul calităţii alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice importate;
    d) stabilirea cotelor de import ale alcoolului etilic.
    (2) Alcoolul etilic se importă în baza avizului prealabil eliberat de organul de supraveghere şi control la nivel naţional asupra fabricării şi circulaţiei alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice la solicitarea autorității de licențiere.
    [Art.23 al.(1) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (3) Pentru obţinerea avizului prealabil pentru dreptul de import al alcoolului etilic, autoritatea de licențiere, în ziua înregistrării cererii pentru licența corespunzătoare, prezintă organului de supraveghere şi control la nivel naţional asupra fabricării şi circulaţiei alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice o solicitare în care se indică:
    [Art.23 al.(3) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    a) denumirea, forma juridică de organizare, adresa juridică (sediul), codul fiscal al întreprinderii;
    b) cantitatea alcoolului etilic care urmează a fi importat;
    c) faptul că volumul de alcool etilic solicitat de agenţii economici din alt domeniu decît cel de fabricare și comercializare a produselor alcoolice a fost coordonat cu organele abilitate.
    [Art.23 al.(3), lit.c) modificată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (4) La cererea pentru eliberarea avizului prealabil se anexează:
    a) copia licenţei pentru fabricarea, păstrarea şi comercializarea angro a producţiei alcoolice;
    b) prognoza de producere şi calculul volumului de alcool etilic necesar pentru realizarea programului de producere.
    (5) Cererea pentru eliberarea avizului prealabil se examinează în termen de 3 zile lucrătoare de la data parvenirii acesteia.
    (6) Avizul prealabil pentru dreptul de import al alcoolului etilic se eliberează autorității de licențiere și solicitantului de licență în mod gratuit.
    [Art.23 al.(6) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (7) Titularii de licență pentru importul alcoolului etilic, după efectuarea procedurilor de import, sînt obligați să prezinte organului de supraveghere şi control la nivel naţional asupra fabricării şi circulaţiei alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice informația despre volumul alcoolului etilic importat în baza avizului și licenței acordate în prealabil.
    [Art.23 al.(7) introdus prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    Articolul 24. Importul alcoolului etilic şi al producţiei alcoolice
    (1) Importul alcoolului etilic şi al producţiei alcoolice se efectuează numai de către agenţii economici care deţin licenţa respectivă, prin punctele vamale Leuşeni, Ungheni, Giurgiuleşti (auto), Giurgiuleşti (feroviar), Giurgiuleşti-Port (fluvial), Tudora, Palanca, Ocniţa şi Otaci. Importul alcoolului etilic se permite numai agenţilor economici care deţin licenţă pentru fabricarea producţiei alcoolice sau pentru producerea articolelor de parfumerie şi cosmetică, pentru producerea medicamentelor ori pentru procesele de producere sau prestări de servicii, în procesul tehnologic al cărora este necesară utilizarea alcoolului etilic. Comercializarea alcoolului etilic importat este interzisă.
    [Art.24 al.(1) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (2) Alcoolul etilic şi producţia alcoolică importate trebuie să fie verificate în ceea ce priveşte corespunderea standardelor calităţii stabilite în Republica Moldova, să fie însoţite de certificatele de calitate şi de conformitate emise de ţările producătoare şi, în mod obligatoriu, verificate de Întreprinderea de Stat “Centrul Naţional de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice”.
    (3) La importul alcoolului etilic şi al producţiei alcoolice, agenţii economici vor prezenta organelor vamale, pe lîngă celelalte documente prevăzute de lege, şi licenţa de import.
    (4) Se interzice importul alcoolului etilic şi al producţiei alcoolice care nu sînt însoţite de certificatele şi documentele stabilite de lege, precum şi al alcoolului etilic şi al producţiei alcoolice a căror calitate nu corespunde celei înscrise în documentele de însoţire.
    (41) Se interzice importul băuturilor alcoolice tari ambalate, fabricate din alcool etilic de origine agricolă rectificat de calitate mai joasă decît calitatea “Lux”, nemarcate şi fără dopuri cu dispersie sau alte tipuri de dopuri confirmate de către Întreprinderea de Stat “Centrul Naţional de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice”, care ar exclude posibilitatea utilizării repetate a ambalajului produsului, cu excepţia băuturilor tip divin, tip brandy, tip whisky, a băuturilor tip lichior cu un conţinut minim de zahăr de 350 g/dm3, a băuturilor în ambalaj cu capacitatea de pînă la 0,25 litri. Tipul băuturii este definit conform prezentei legi şi Legii viei şi vinului nr.57-XVI din 10 martie 2006.
    (5) La importul alcoolului etilic şi al producţiei alcoolice, al materialelor auxiliare utilizate pentru fabricarea producţiei alcoolice, testarea calităţii se efectuează de Întreprinderea de Stat “Centrul Naţional de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice”.
    (6) – exclus.
    Articolul 25. Marcarea producţiei alcoolice importate
    (1) Comercializarea producţiei alcoolice de import ambalate destinate pentru consum se permite doar după marcarea acesteia cu Timbru de acciz.
    (2) Sînt exceptate de la marcare cu „Timbru de acciz” berea, băuturile pe bază de bere, precum și producția alcoolică care întrunește cel puțin una dintre următoarele condiții:
    [Art.25 al.(2) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    a) introdusă în calitate de exponate şi mostre de către organizatorii şi participanţii la expoziţii şi tîrguri internaţionale;
    b) destinată utilizării oficiale de către reprezentanţele diplomatice, reprezentanţele organizaţiilor internaţionale şi organizaţiilor asimilate acestora;
    c) îndreptată în zonele vamale libere şi în magazinele cu comercializarea în regim de duty free;
    d) tranzitată prin teritoriul Republicii Moldova;
    e) introdusă de către persoane fizice în scop de consum personal, în limitele şi în modul stabilit de lege;
    f) în sticle de suvenir, precum şi în sticle cu capacitatea de pînă la 0,25 litri.
    (3) Pe ambalajul de consum al producţiei alcoolice importate trebuie să fie indicate:
    a) denumirea producţiei alcoolice;
    b) denumirea sau numele producătorului şi importatorului producţiei alcoolice şi adresele acestora;
    c) concentraţia alcoolică, concentraţia în masă a zaharurilor (pentru lichioruri), ingredientele folosite la fabricarea producţiei alcoolice şi termenul de valabilitate;
    [Art.25 al.(3), lit.c) în redacţia LP262 din 16.11.12, MO6-9/11.01.13 art.30; în vigoare 11.02.13]
    d) volumul ambalajului de consum al producţiei alcoolice.
    (4) Informaţia de pe ambalajul de consum al producţiei alcoolice importate trebuie să fie expusă în limba de stat.
Capitolul 2
EXPORTUL ALCOOLULUI ETILIC
ŞI AL PRODUCŢIEI ALCOOLICE
    Articolul 26. Reglementarea de stat a exportului alcoolului etilic
                        şi al producţiei alcoolice
    Reglementarea de stat a exportului alcoolului etilic şi al producţiei alcoolice cuprinde:
    a) controlul calităţii alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice exportate;
    b) stimularea exportului şi crearea condiţiilor favorabile pentru export prin diminuarea impozitelor şi taxelor aplicate alcoolului etilic şi producţiei alcoolice fabricate în Republica Moldova;
    c) încheierea tratatelor internaţionale în scopul promovării peste hotare a alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice fabricate în Republica Moldova.
    Articolul 27. Exportul alcoolului etilic şi al producţiei alcoolice
    (1) Alcoolul etilic şi producţia alcoolică destinate exportului sînt supuse evaluării conformităţii de către organismele de certificare din sistemul naţional de certificare.
    (2) Alcoolul etilic poate fi exportat doar direct de către  producător.
    [Art.27 al.(2) în redacţia LP262 din 16.11.12, MO6-9/11.01.13 art.30; în vigoare 11.02.13]
    [Art.27 al.(3) abrogat prin LP262 din 16.11.12, MO6-9/11.01.13 art.30; în vigoare 11.02.13]
    (4) Guvernul reglementează exportul producţiei alcoolice în conformitate cu Legea reglementării de stat a activităţii comerciale externe nr.1031-XIV din 8 iunie 2000 dacă:
    a) din cauza unor calamităţi naturale, volumul producţiei alcoolice fabricate şi stocurile existente sînt mai mici decît volumul apreciat de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, de comun acord cu Uniunea Producătorilor şi Exportatorilor, drept strict necesar pentru consumul intern şi pentru funcţionarea întreprinderilor autohtone din ramură;
    [Art.27 al.(4), lit.a) modificată prin LP124 din 12.07.18, MO321-332/24.08.18 art.511]
    b) calitatea producţiei alcoolice nu corespunde cerințelor stabilite de țările importatoare ori de acordurile internaţionale;
    [Art.27 al.(4), lit.b) modificată prin LP124 din 12.07.18, MO321-332/24.08.18 art.511]
    c) există circumstanţe excepţionale, recunoscute ca atare de Parlamentul Republicii Moldova.
Titlul IV
CIRCULAŢIA INTERIOARĂ A ALCOOLULUI ETILIC
ŞI
PRODUCŢIEI ALCOOLICE
    [Titlul IV denumirea modificată prin LP262 din 16.11.12, MO6-9/11.01.13 art.30; în vigoare 11.02.13]
Capitolul 1
COMERCIALIZAREA CU RIDICATA A
ALCOOLULUI ETILIC ŞI
PRODUCŢIEI ALCOOLICE
    [Capitolul 1 denumirea modificată prin LP262 din 16.11.12, MO6-9/11.01.13 art.30; în vigoare 11.02.13]
    Articolul 28. Depozite specializate
    (1) Producţia alcoolică ambalată, atît cea fabricată în Republica Moldova, cît şi cea importată, se comercializează cu ridicata numai prin depozite specializate ce constituie proprietatea agenţilor economici, în modul stabilit de lege.
    (2) Agenţii economici sînt în drept să posede depozite specializate cu condiţia că:
    a) deţin licenţa respectivă;
    b) deţin în proprietate încăperi pentru depozite cu o suprafaţă de cel puţin 500 m2;
    b1) dețin în proprietate sau în locațiune încăperi pentru depozite cu o suprafață de cel puțin 200 m2, pentru păstrarea şi comercializarea angro a berii şi a băuturilor pe bază de bere;
    [Art.28 al.(2), lit.b1) introdusă prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    c) dispun de autorizaţie din partea cel puţin a unui producător pentru vînzarea băuturilor alcoolice în regim de dealer.
    (3) Depozitele specializate trebuie să fie acoperite, îngrădite, dotate cu sistem de evidență computerizată, să corespundă cerințelor de protecție antiincendiară și  celor metrologice.
    [Art.28 al.(3) în redacția LP124 din 12.07.18, MO321-332/24.08.18 art.511]
    (4) În depozitele specializate nu poate fi păstrată altă producţie decît producţia alcoolică.
    (5) Agenţii economici care desfăşoară activităţi în domeniul fabricării şi circulaţiei alcoolului etilic, fabricării medicamentelor, articolelor de parfumerie şi de cosmetică cu utilizarea alcoolului etilic sînt obligaţi să deţină în proprietate depozite-tip pentru păstrarea alcoolului etilic.
    (6) Alcoolul etilic se comercializează angro prin depozite-tip pentru păstrarea alcoolului etilic.
Capitolul 2
COMERCIALIZAREA CU AMĂNUNTUL
A PRODUCŢIEI ALCOOLICE
    Articolul 29. Dreptul de comercializare cu amănuntul a producţiei
                         alcoolice
    (1) Pot comercializa cu amănuntul producţie alcoolică numai agenţii economici:
    a) care au notificat autoritatea administraţiei publice locale conform Legii nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior;
   
[Art.29 al.(1), lit.a)  în redacția LP153 din 01.07.16, MO215-216/19.07.16 art.475; în vigoare 19.07.16]
    [Art.29 al.(1), lit.a) modificată prin LP262 din 16.11.12, MO6-9/11.01.13 art.30; în vigoare 11.02.13]
    b) care dispun, cu orice titlu, de spaţii comerciale cu o suprafaţă de cel puţin 20 m2.
    (2) Pot comercializa cu amănuntul producţie alcoolică numai persoanele care au împlinit vîrsta de 18 ani.
    (3) Regulile de comerţ şi alte condiţii pentru comercializarea cu amănuntul a producţiei alcoolice se stabilesc prin lege.
    (4) – exclus.
    (5) Procurarea producţiei alcoolice de import pentru comercializarea cu amănuntul se efectuează numai prin/de la depozite specializate.
    Articolul 30. Restricţii privind comercializarea cu amănuntul
                          a producţiei alcoolice
    Se interzice comercializarea cu amănuntul a producţiei alcoolice:
    a) prin reţeaua de comerţ ambulant (cărucioare, cisterne, autoremorci, autovehicule etc.);
    b)  în chioşcuri, pavilioane şi în alte puncte de comerţ care nu au spaţiu comercial cu o suprafaţă de cel puţin 20 m2;
    c) în instituţii de învăţămînt, medicale, preşcolare şi în alte instituţii de educaţie, în cămine pentru elevi şi studenţi, cît şi în preajma lor în raza stabilită de autorităţile administraţiei publice locale, la întreprinderi şi la şantierele de construcţii şi reparaţii;
    [Art.30 lit.c) modificată prin LP22 din 01.03.12, MO92/15.05.12 art.290]
  
  d) în construcţiile sportive şi pe teritoriul aferent acestora, pe terenurile sportive;
    e) în ospătării dietetice şi în cafenele pentru copii, în locuri de comerţ pentru copii şi adolescenţi;
    f) în sediile autorităţilor publice, cu excepţia obiectelor staţionare de alimentaţie publică;
    g) în preajma edificiilor de cult religios în raza stabilită de autorităţile administraţiei publice locale de comun acord cu reprezentanţii cultelor respective;
    h) în cimitire, penitenciare, unităţi militare şi arsenale;
    i) în întreprinderile de transport public;
    j) persoanelor care nu au atins vîrsta de 18 ani. Pentru a se asigura că persoana care cumpără producţie alcoolică a atins vîrsta de 18 ani, comercianţii (vînzătorii) sînt obligaţi să solicite de la cumpărător prezentarea actului de identitate sau a unui alt act oficial cu fotografia persoanei, care să ateste vîrsta acesteia. În cazul în care cumpărătorul refuză să prezinte actul de identitate, comerciantul (vînzătorul) nu are dreptul să vîndă acestuia producţie alcoolică.
    [Art.30 lit.j) în redacţia LP22 din 01.03.12, MO92/15.05.12 art.290]
  
  k) prin depozite specializate.
    l) în magazinele alimentare şi în alte puncte de comerț cu amănuntul între orele 22.00–8.00;
    [Art.30 lit.l) modificată prin LP124 din 12.07.18, MO321-332/24.08.18 art.511]
    [Art.30 lit.l) introdusă prin LP22 din 01.03.12, MO92/15.05.12 art.290]
 
   m) în magazinele alimentare şi în alte puncte de comerț cu amănuntul în ambalaj de plastic cu capacitatea mai mică de 0,25 litri.
    [Art.30 lit.m) modificată prin LP124 din 12.07.18, MO321-332/24.08.18 art.511]
    [Art.30 lit.m) introdusă prin LP22 din 01.03.12, MO92/15.05.12 art.290]
   
Articolul 31. Interdicţia circulaţiei gratuite a producţiei
                         alcoolice
    (1) Se interzice:
    a) transmiterea producţiei alcoolice în calitate de salariu, premiu, indemnizaţie de asigurare socială;
    b) răspîndirea fără plată a producţiei alcoolice, cu excepţia producţiei alcoolice destinate pentru publicitate;
    c) oferirea producţiei alcoolice, cu excepţia producţiei alcoolice de înaltă calitate, ca premii la concursuri şi jocuri de noroc.
    (2) Alte restricţii privind circulaţia gratuită a producţiei alcoolice se stabilesc prin lege.
Titlul V
RĂSPUNDEREA PENTRU ÎNCĂLCAREA LEGISLAŢIEI CU
PRIVIRE LA FABRICAREA ŞI CIRCULAŢIA ALCOOLULUI
ETILIC ŞI A PRODUCŢIEI ALCOOLICE

    Articolul 32. Felurile răspunderii
    Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală prevăzută de legislaţie.
    Articolul 33. Retragerea din circulaţie a alcoolului etilic şi a producţiei
                         alcoolice care nu corespund cerinţelor legii
 
   (1) Se retrag din circulaţie, în temeiul hotărîrilor organelor abilitate în conformitate cu legea, alcool etilic şi producţia alcoolică în cazul în care:
    a) lipseşte licenţa respectivă;
    b) lipsesc certificatul de calitate şi certificatul de conformitate;
    c) producţia nu este marcată;
    d) calitatea producţiei nu corespunde documentaţiei normative;
    e) producţia conţine alcool etilic fabricat din materie primă nealimentară sau adaosuri interzise pentru fabricarea ei;
    f) în documentele de însoţire nu este indicat posesorul;
    g) producţia nu este însoţită de documente care confirmă legalitatea fabricării şi circulaţiei ei;
    h) producţia este falsificată (contrafăcută);
    i) producția se comercializează în locuri ce nu au fost notificate autorităţii administraţiei publice locale conform Legii nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior;
    [Art.33 al.(1), lit.i) în redacția LP153 din 01.07.16, MO215-216/19.07.16 art.475; în vigoare 19.07.16]
    j) alcoolul etilic şi alcoolul etilic potabil se comercializează cu amănuntul în reţeaua de comerţ;
    k) alcoolul etilic se comercializează în reţeaua de farmacii în recipiente cu o capacitate mai mare de 100 ml.
    (2) Sechestrarea şi confiscarea alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice aflate în circulaţie ilicită se efectuează în condiţiile legii.
    (3) Alcoolul etilic şi producţia alcoolică, retrase din circulaţie conform alin. (1) al prezentului articol, trec în posesia statului, sînt preluate la evidenţă de către Serviciul Fiscal de Stat şi sînt supuse expertizei calităţii de către Ministerul Economiei.
    [Art.33 al.(3) modificat prin LP178 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.537]
    (4) În baza rezultatelor expertizei, alcoolul etilic şi producţia alcoolică retrase din circulaţie:
    a) se comercializează, în bază de concurs, în calitate de materie primă, agenţilor economici titulari de licenţe pentru fabricarea, păstrarea şi comercializarea angro a alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice sau pentru fabricarea producţiei nealimentare;
    b) se nimicesc.
    (5) Modul de achitare pentru expertiza calităţii, de comercializare, în calitate de materie primă, sau de nimicire a alcoolului etilic şi producţiei alcoolice menţionate la alin. (3) este stabilit prin lege.
Titlul VI
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Articolul 34.exclus.
    Articolul 35. Valabilitatea licenţelor eliberate anterior
    Licenţele pentru comercializarea cu amănuntul a băuturilor alcoolice, eliberate pînă la intrarea în vigoare a Legii nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind licenţierea unor genuri de activitate, sînt valabile pînă la expirarea termenului lor de valabilitate.
    Articolul 36. Punerea în aplicare a prezentei legi
    (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.
    (2) Guvernul, în termen de 3 luni:
    a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
    b) va adopta actele normative necesare pentru punerea în aplicare a prezentei legi;
    c) va întreprinde măsuri organizatorico-administrative orientate spre punerea în aplicare a prezentei legi, precum şi spre asigurarea tehnico-materială şi financiară a instituţiilor autorizate a organiza executarea ei.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                              Dumitru DIACOV

    Nr. 1100-XIV. Chişinău, 30 iunie 2000.

Anexă

Simbolul care recomandă abţinerea de la
 consumul producţiei alcoolice în timpul sarcinii    [Anexa introdusă prin LP124 din 12.07.18, MO321-332/24.08.18 art.511]