HGO479/2010
ID intern unic:  334916
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 479
din  11.06.2010
cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele
materiale de stat pentru valorificare la preţuri reduse
Publicat : 15.06.2010 în Monitorul Oficial Nr. 98-99     art Nr : 549
    În temeiul art.12 alin.(2) din Legea nr.589-XIII din 22 septembrie 1995 privind rezervele materiale de stat şi de mobilizare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.11-12, art.114), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Lista bunurilor materiale eliberate din rezervele materiale de stat pentru valorificare la preţuri reduse, conform anexei.
    2. Agenţia Rezerve Materiale va asigura comercializarea bunurilor materiale specificate în anexa la prezenta hotărîre, utilizînd mijloacele financiare obţinute în scopul împrospătării şi completării rezervelor materiale de stat, conform legislaţiei în vigoare.
    3. În cazul imposibilităţii de comercializare, în decurs de maximum două luni, a bunurilor materiale specificate, Agenţia Rezerve Materiale se autorizează cu dreptul de a le vinde la preţuri reduse cu pînă la 20 la sută faţă de cele stabilite în anexa la prezenta hotărîre.

    PRIM-MINISTRU                                                 Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                Valeriu Lazar
    Ministrul finanţelor                                                 Veaceslav Negruţa

    Nr. 479. Chişinău, 11 iunie 2010.

Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr. 479
din 11 iunie 2010


LISTA
bunurilor materiale eliberate din rezervele materiale de stat
pentru valorificare la preţuri reduse

 
Nr.
d/o
Denumirea bunurilor materiale
 
Unitatea
de
măsură
 
Volumul lotului
 
Preţul
stabilit, inclusiv TVA
(lei)
 
 
Preţul de
 eliberare
fără TVA
(lei)
 
1.

Conserve din carne înăbuşită de porcină, 1/338 g             

 
borc.
 
16085
 
17,66
14,72
2.

Conserve din carne înăbuşită de bovină, 1/338 g              

 
borc.
 
38530
 
18,77
15,64