DPO348/2010
ID intern unic:  334923
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 348
din  15.06.2010
privind conferirea “Ordinului de Onoare”domnului Veaceslav UNTILĂ
Publicat : 18.06.2010 în Monitorul Oficial Nr. 100-102     art Nr : 298
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru muncă prodigioasă în organele administraţiei publice, merite în perfecţionarea legislaţiei şi activitate organizatorică şi obştească intensă, domnului Veaceslav UNTILĂ, membru al Comisiei economie, buget şi finanţe a Parlamentului, i se conferă „Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                          Mihai GHIMPU

    Nr. 348-V. Chişinău, 15 iunie 2010.