DPO351/2010
ID intern unic:  334926
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 351
din  15.06.2010
privind numirea doamnei Ana PANOV în funcţia
de judecător la Curtea de Apel Chişinău
Publicat : 18.06.2010 în Monitorul Oficial Nr. 100-102     art Nr : 301
    În temeiul art. 116 alin. (5) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 20 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Doamna Ana PANOV se numeşte, prin transfer, în funcţia de judecător la Curtea de Apel Chişinău.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                     Mihai GHIMPU

    Nr. 351-V. Chişinău, 15 iunie 2010.