LPO101/2010
ID intern unic:  334955
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 101
din  28.05.2010
privind importul unor unităţi de transport specializate
pentru Aeroportul Internaţional Liber „Mărculeşti”
Publicat : 22.06.2010 în Monitorul Oficial Nr. 103-104     art Nr : 305
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Prin derogare de la prevederile Codului vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20 iulie 2000, ale Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997, ale Legii nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal şi ale art. 4 alin. (7) din Legea nr. 178-XVI din 10 iulie 2008 cu privire la Aeroportul Internaţional Liber „Mărculeşti”, se permite, cu titlu de excepţie, Întreprinderii de Stat „Aeroportul Internaţional Mărculeşti” introducerea pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a 12 unităţi de transport specializate (conform anexei) pentru deservirea Aeroportului Internaţional Liber „Mărculeşti”, fără drept de înstrăinare pe teritoriul Republicii Moldova.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                             Mihai GHIMPU

    Nr. 101. Chişinău, 28 mai 2010.

Anexă

LISTA
unităţilor de transport specializate
Nr.
crt.
Destinaţia unităţii
Marca/modelul
Numărul caroseriei
Anul fabricării
Poziţia
tarifară
1

Autobuz pentru transportarea pasagerilor pe aerodrom

MAN Neoplan
8950144B008320
1988
8702
2

Autobuz pentru transportarea pasagerilor pe aerodrom

MAN Neoplan
8950364R009312
1988
8702
3

Autospecială pentru transportarea produselor alimentare la bordul aeronavei

Iveco-Fiat
ZCFC3550002443361
1990
8705
4

Autospecială de alimentare cu apă a aeronavelor

Mercedes-Benz/ Schrader
WDB9700631K427740
1999
8705
5

Autospecială pentru pornirea aeronavelor la sol „Ground Power Unit”

Daimler Benz 809D
WDB67000110768457
1986
8705
6

Autospecială de intervenţie

la incendiu
Mercedes-Benz 2644 A 6X6
WDB65923715708737
1992
8705
7

Autospecială de intervenţie

la incendiu
Ford Transit
150 L
WFO HXX GBV HRA7 5977
1995
8705
8

Autospecială de intervenţie

la incendiu
Mercedes-Benz 314
WDB9030621P799819
1998
8705
9

Autospecială de intervenţie

la incendiu
Daimler Benz
WDB62538716900228
1989
8705
10

Container-vagon cu ridicarea platformei

Trepel
350278497
1998
8704
11

Paletă-vagon cu ridicarea platformei

Windhoff
170132-9
1996
8704
12

Remorcher pentru aeronave grele

Titan AT 550-2
2216028340989
1989
8701