DPO358/2010
ID intern unic:  334962
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 358
din  17.06.2010
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
domnului Gheorghe DIACONU
Publicat : 22.06.2010 în Monitorul Oficial Nr. 103-104     art Nr : 310
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul pisciculturii, contribuţie la dezvoltarea infrastructurii social-economice şi activitate managerială intensă, domnului Gheorghe DIACONU, director executiv al Întreprinderii Piscicole „Costeşti” S.A., raionul Ialoveni, i se conferă Ordinul „Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                                    Mihai GHIMPU

    Nr. 358-V. Chişinău, 17 iunie 2010.