DPO360/2010
ID intern unic:  334976
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 360
din  19.06.2010
privind conferirea de distincţii de stat unui grup
de lucrători medicali
Publicat : 25.06.2010 în Monitorul Oficial Nr. 105-106     art Nr : 312
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de  stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite deosebite în dezvoltarea  ocrotirii sănătăţii, contribuţie la perfecţionarea procesului curativ-profilactic şi activitate metodico-organizatorică prodigioasă, se conferă:
„Ordinul Republicii”
    domnului                          – profesor-consultant la Universitatea de Stat de Medicină
    Diomid GHERMAN           şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”;
„Ordinul de Onoare”
    domnului                          – director al Spitalului Clinic
    Mihai CIOBANU                Municipal „Sfântul Arhanghel Mihail”, Chişinău
    doamnei                           – şefă de secţie la Spitalul Clinic
    Eudochia MAGDEI             Republican pentru Copii  „Emilian Coţaga”
    domnului                           – şef al Centrului de Hemodializă şi
    Adrian TĂNASE                 Transplant Renal al Spitalului Clinic Republican
    domnului                           – şef de catedră la Universitatea
    Eremei ZOTA                      de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”;
Ordinul „Gloria Muncii”
    domnului                           – şef de catedră la Universitatea
    Gheorghe CROITOR          de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
    domnului                           – profesor universitar la Universitatea de Stat de
    Aurel DANILOV                Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
    doamnei                           – director al Asociaţiei Medicale
    Anadela GLAVAN             Teritoriale Centru, municipiul Chişinău
    domnului                           – conferenţiar universitar la Universitatea de Stat de
     Tihon MORARU                Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
    domnului                           – medic la Spitalul Clinic Republican
    Mihail MOSCALIUC
    domnului                           – director general al Clinicii de
    Valeriu OGLINDĂ              Medicină Estetică „Sancos” SRL;
Medalia „Meritul Civic”
    domnului Viorel BRADU   – medic-şef al Centrului de Medicină Preventivă,
                                                 raionul Ungheni
    domnului                            – director al Azilului de Bătrîni
    Piotr CAPANJI                  „Iardîmnic”, UTA Găgăuzia
    domnului
    Vasile VEREJANU            – medic la Spitalul raional Criuleni;
Medalia „Nicolae Testemiţanu”
    domnului Ion ANTOHI     – conferenţiar universitar la Universitatea de Stat de
                                                Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
    doamnei                            – director executiv al Consiliului
    Maria BOLOCAN               Naţional de Evaluare şi Acreditare în Sănătate
    domnului
    Alexandru COJOCARU    – director al Spitalului raional Căuşeni
    domnului                            – director general al Spitalului Clinic
    Gheorghe GROSSU             Republican pentru Copii „Emilian Coţaga”
    domnului Ion ILICIUC       – profesor universitar la Universitatea de Stat de Medicină
                                                şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
    domnului                            – profesor-consultant la Universitatea de Stat de Medicină
    Vladimir POPA                     şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
    doamnei Ana SÎRBU          – asistentă medicală la Centrul Republican Experimental
                                                 Protezare, Ortopedie şi Reabilitare
    doamnei                             – medic de familie-coordonator
    Liudmila ŢURCANU            la Centrul de Sănătate din satul Lebedenco, raionul Cahul
    doamnei                             – asistentă medicală la Internatul
    Svetlana URSUL                   Psihoneurologic, comuna Cocieri, raionul Dubăsari
    domnului Ion ZAHARIA    – şef de secţie la Institutul de Cercetări Ştiinţifice în
                                                 Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului;
 Titlul onorific „Om Emerit”
    domnului Efim ARAMĂ     – profesor universitar la Universitatea de Stat de Medicină
                                                şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                         Mihai GHIMPU

    Nr. 360-V. Chişinău, 19 iunie 2010.