DPO361/2010
ID intern unic:  334977
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 361
din  21.06.2010
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
domnului Vasile BALAN
Publicat : 25.06.2010 în Monitorul Oficial Nr. 105-106     art Nr : 313
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în organele administraţiei publice, contribuţie la promovarea reformelor social-economice şi activitate legislativă şi organizatorică intensă, domnului Vasile BALAN, membru al Comisiei administraţie publică, mediu şi dezvoltare regională a Parlamentului, i se conferă Ordinul „Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                             Mihai GHIMPU

    Nr. 361-V. Chişinău, 21 iunie 2010.