DPO362/2010
ID intern unic:  334979
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 362
din  21.06.2010
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
domnului Gheorghe OJOG
Publicat : 25.06.2010 în Monitorul Oficial Nr. 105-106     art Nr : 314
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova   d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în organele administraţiei publice locale, contribuţie la promovarea transformărilor social-economice şi activitate organizatorică intensă, domnului Gheorghe OJOG, primar al satului Corjova, raionul Criuleni, i se conferă Ordinul „Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                      Mihai GHIMPU

    Nr. 362-V. Chişinău, 21 iunie 2010.