DPO363/2010
ID intern unic:  334980
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 363
din  21.06.2010
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
domnului Nicolai DEATOVSCHI
Publicat : 25.06.2010 în Monitorul Oficial Nr. 105-106     art Nr : 315
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova   d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite în dezvoltarea telecomunicaţiilor, contribuţie la perfecţionarea serviciilor prestate populaţiei şi activitate managerială prodigioasă, domnului Nicolai DEATOVSCHI, preşedinte al Consiliului Societăţii pe Acţiuni „Pulsar-Plus”, municipiul Chişinău, i se conferă Ordinul „Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                           Mihai GHIMPU

    Nr. 363-V. Chişinău, 21 iunie 2010.