DPO364/2010
ID intern unic:  334981
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 364
din  21.06.2010
privind numirea domnului Oleg SEREBRIAN în funcţia
de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii
 Moldova în Republica Franceză
Publicat : 25.06.2010 în Monitorul Oficial Nr. 105-106     art Nr : 316
    În temeiul art. 86 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 10 alin. (2) din Legea cu privire la serviciul diplomatic,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Domnul Oleg SEREBRIAN se numeşte în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Franceză.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                  Mihai GHIMPU

                                                                                        În temeiul art. 94 alin. (2) din
                                                                                        Constituţia Republicii Moldova,
                                                                                        contrasemnăm  acest decret.

    PRIM-MINISTRU                                                      Vladimir FILAT

    Nr. 364-V. Chişinău, 21 iunie 2010.