DPO375/2010
ID intern unic:  335005
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 375
din  24.06.2010
privind conferirea „Ordinului Republicii”domnului Ion DEDIU
Publicat : 26.06.2010 în Monitorul Oficial Nr. 107     art Nr : 329
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite deosebite în dezvoltarea ecologiei sociale, contribuţie la promovarea politicii de mediu şi activitate metodico-ştiinţifică prodigioasă, domnului Ion DEDIU, membru-corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, i se conferă „Ordinul Republicii”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                 Mihai GHIMPU

    Nr. 375-V. Chişinău, 24 iunie 2010.