DPN376/2010
ID intern unic:  335006
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 376
din  24.06.2010
privind declararea zilei de 28 iunie 1940 Zi a ocupaţiei sovietice
Publicat : 26.06.2010 în Monitorul Oficial Nr. 107     art Nr : 330
    Declarat neconstituţional prin HCC17 din 12.07.10, MO126-128/23.07.10 art.17; în vigoare 12.07.10

    Ţinînd cont de Avizul Comisiei Sovietului Suprem al R.S.S. Moldova pentru aprecierea politico-juridică a Tratatului sovieto-german de neagresiune şi a Protocolului adiţional secret din 23 august 1939, precum şi a consecinţelor lor pentru Basarabia şi Bucovina de Nord, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 149-XII din 23 iunie 1990, în care s-a stabilit că la 28 iunie 1940 U.R.S.S. a ocupat prin forţă armată Basarabia şi Bucovina de Nord, contrar voinţei populaţiei acestor ţinuturi, avînd în vedere propunerile Comisiei pentru studierea şi aprecierea regimului comunist totalitar din Republica Moldova, constituită prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 165-V din 14 ianuarie 2010, întru cinstirea memoriei victimelor ocupaţiei sovietice din 28 iunie 1940 şi ale regimului totalitar comunist şi în temeiul art. 77 şi al art. 94 alin. (1) din Constituţia Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Art. 1. – Ziua de 28 iunie 1940 se declară Zi a ocupaţiei sovietice.
    Art. 2. – Anual, la 28 iunie, în Republica Moldova va fi consemnată Ziua ocupaţiei sovietice şi a comemorării victimelor regimului totalitar comunist.
    Art. 3. – În această zi, în toate localităţile republicii:
    a) vor fi coborîte în bernă drapelele de stat;
    b) vor fi organizate depuneri de flori la mormintele, monumentele şi memorialele victimelor ocupaţiei sovietice şi ale regimului comunist totalitar;
    c) la ora 10.00, va fi păstrat un moment de reculegere.
    Art. 4. – Autorităţile publice, întreprinderile şi organizaţiile vor renunţa, în această zi, la desfăşurarea acţiunilor distractive de masă.
    Art. 5. – În toate instituţiile de învăţămînt, în taberele de întremare şi de odihnă va fi organizată o oră a memoriei.
    Art. 6. – Se recomandă:
    a) redacţiilor publicaţiilor periodice, agenţiilor de presă, posturilor de radio şi de televiziune să ţină cont de specificul zilei de 28 iunie la editarea numerelor curente ale publicaţiilor, la difuzarea informaţiilor şi la formarea programelor din această zi;
    b) Primăriei municipiului Chişinău să iniţieze procedura de edificare în Piaţa Marii Adunări Naţionale, în faţa sediului Guvernului, a monumentului în memoria victimelor ocupaţiei sovietice şi ale regimului totalitar comunist.
    Art. 7. – Pînă la edificarea monumentului în memoria victimelor ocupaţiei sovietice şi ale regimului totalitar comunist, în municipiul Chişinău, ceremoniile de comemorare şi depunerea de flori vor avea loc în Piaţa Marii Adunări Naţionale, unde Primăria va instala, provizoriu, în ziua de 28 iunie 2010, o piatră comemorativă.
    Art. 8. – Federaţia Rusă, în calitatea sa de succesor de drept al Uniunii Sovietice, să-şi retragă necondiţionat, urgent şi transparent trupele şi armamentul de pe teritoriul Republicii Moldova.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                                   Mihai GHIMPU

    Nr. 376-V. Chişinău, 24 iunie 2010.