DPO383/2010
ID intern unic:  335061
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 383
din  30.06.2010
privind numirea în funcţie a unor judecători
Publicat : 02.07.2010 în Monitorul Oficial Nr. 110-113     art Nr : 341
    În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Se numesc în funcţia de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă, următorii:
    AVORNIC Maria
    BÎRSAN Ghenadie
    GRUMEZA Elena
    PALANCIUC Ecaterina
    PAVLIUC Ghenadie
    ŞOVA Nicolae
    TALPA Ion.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                                 Mihai GHIMPU

    Nr. 383-V. Chişinău, 30 iunie 2010.