DPO385/2010
ID intern unic:  335063
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 385
din  30.06.2010
privind numirea domnului Constantin DAMASCHIN
în funcţia de judecător de instrucţie
Publicat : 02.07.2010 în Monitorul Oficial Nr. 110-113     art Nr : 343
    În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Domnul Constantin DAMASCHIN se numeşte în funcţia de judecător de instrucţie, pînă la atingerea plafonului de vîrstă.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                            Mihai GHIMPU

    Nr. 385-V. Chişinău, 30 iunie 2010.