HGO594/2010
ID intern unic:  335114
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 594
din  02.07.2010
cu privire la lichidarea consecinţelor calamităţilor naturale
Publicat : 06.07.2010 în Monitorul Oficial Nr. 114-116     art Nr : 649
    În temeiul art.8 al Legii nr.589-XIII din 22 septembrie 1995 privind rezervele materiale de stat şi de mobilizare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.11-12, art.114), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul  HOTĂRĂŞTE:  
    1. Agenţia Rezerve Materiale:
    va elibera, din rezervele materiale de stat, cu titlu de deblocare:
    primăriilor din raionul Criuleni materiale de construcţie în sumă de 280055,00 lei, pentru lichidarea consecinţelor ploilor abundente din 23-26 iunie 2010, conform anexei nr.1;
    Ministerului Afacerilor Interne combustibil pentru transportarea materialelor de construcţie pînă la locul de destinaţie, conform calculelor prezentate;
    va achiziţiona,  dintr-o singură sursă, conform Legii nr.96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.107-111, art.470), cu modificările şi completările ulterioare, bunurile materiale specificate în anexa nr. 2.
    2. Se recomandă Consiliului raional Criuleni achiziţionarea, dintr-o singură sursă, conform Legii nr.96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.107-111, art.470), cu modificările şi completările ulterioare, bunurile materiale specificate în anexa nr. 3.
    3. Ministerul Finanţelor va achita, din fondul de rezervă al Guvernului, Agenţiei Rezerve Materiale:
    costul materialelor de construcţie şi al combustibilului eliberate din rezervele materiale de stat, conform Legii nr.589-XIII din 22 septembrie 1995 privind rezervele materiale de stat şi de mobilizare;
    costul materialelor de construcţie specificate în anexa nr.2, conform contractelor de achiziţii publice, prezentate de beneficiari;
    Consiliului raional Criuleni costul materialelor de construcţie specificate în anexa nr.3, conform contractelor de achiziţii publice, prezentate de beneficiari;
    Cancelariei de Stat mijloace financiare în sumă de 19030 lei, pentru acoperirea costurilor lucrărilor de reparaţie a caselor de locuit deteriorate de calamităţile naturale, conform anexei nr.4.
    4. Ministerul Afacerilor Interne:
    va asigura transportarea bunurilor materiale la locul de destinaţie;
    va monitoriza situaţia operativă în republică, informînd Guvernul la fiecare trei ore.
    5. Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor va repara drumul deteriorat în satul Coşerniţa, raionul Criuleni.
    6. Ministerul Mediului:
    va organiza întocmirea documentaţiei de proiect şi va organiza exectuarea lucrărilor de restabilire a podului şi porţiunii de drum deteriorate din satul Zăicana, raionul Criuleni, cu finanţarea din fondul ecologic naţional;
    va inspecta zonele afectate de inundaţie pe întreg teritoriul republicii, informînd cu regularitate Guvernul.
    7. În scopul organizării cooperării între autorităţile publice centrale, pe parcursul desfăşurării activităţii de prevenire şi lichidare a consecinţelor inundaţiilor din perioada iunie-iulie 2010, se instituie Grupul de lucru şi se aprobă,  conform anexei nr.5, componenţa lui nominală.
    8. Grupul de lucru va:
    organiza şedinţele respective în funcţie de situaţie, la decizia conducătorului Grupului de lucru, dar nu mai rar de o dată în zi, pînă la finalizarea lucrărilor de lichidare a consecinţelor calamităţilor naturale;
    atrage în activitatea sa, în caz de necesitate, autorităţile administraţiei publice locale în zonele afectate;
    realiza activităţi în funcţie de situaţia în domeniul de activitate a autorităţilor publice centrale, pentru desfăşurarea măsurilor de prevenire şi lichidare a consecinţelor calamităţilor naturale, cu antrenarea forţelor şi mijloacelor din subordine.
    9. Controlul asupra executării prezentei Hotărîri se pune în sarcina dlui Victor Catan, ministru al afacerilor interne, Anatolie Şalaru, ministru al transporturilor şi infrastructurii drumurilor, Gheorghe Şalaru, ministru al mediului şi a dlui Vasile Pîntea, director general al Agenţiei Rezerve Materiale, conform competenţelor.

    Prim-ministru                                                             Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                     Veaceslav Negruţa
    Ministrul afacerilor interne                                         Victor Catan
    Ministrul transporturilor
    şi infrastructurii drumurilor                                        Anatolie Şalaru
    Ministrul mediului                                                       Gheorghe Şalaru

    Nr. 594. Chişinău, 2 iulie 2010.


Anexa nr. 1

la Hotărîrea Guvernului nr. 594

din 2  iulie 2010
 
BUNURILE MATERIALE

eliberate din rezervele materiale de stat (pe obiecte sociale)

pentru lichidarea consecinţelor calamităţilor naturale
din raionul Criuleni
 
Nr.
d/o
Denumirea unităţilor administrativ-teritoriale Cantitatea bunurilor materiale
1.
Primăria Boşcana
 
 
 
185 foi de ardezie
 
 
3,5 tone motorină
 
 
0,5 tone benzină
 
 
 
2.
Primăria Hruşova
 
 
 
3,0 tone motorină
 
 
100 foi de ardezie
 
 
 
3.
Primăria Zăicana
 
 
 
400 foi de ardezie
 
 
2,5 tone motorină
 
 
 
4.
Primăria Oniţcani
3,0 tone motorină
 
 
 
5.
Primăria Coşerniţa
171 foi de ardezie
 
 
3,0 tone motorină
 
 
0,3 tone benzină
 
 
 
 
    TOTAL
856   foi de ardezie
15,0 tone motorină
0,8    tone benzină
 
Anexa nr. 2

la Hotărîrea Guvernului nr. 594

din 2  iulie 2010
 
BUNURILE MATERIALE
procurate din contul fondului de rezervă al Guvernului

 pentru lichidarea consecinţelor calamităţilor naturale

din raionul Criuleni
 

Nr.
d/o

Denumirea unităţilor administrativ-teritoriale Cantitatea bunurilor materiale
1.
Primăria Boşcana
 
 
 
20 tone ciment
 
 
 
2.
Primăria Hruşova
 
 
 
2,5 tone ciment
3.
Primăria Zăicana
 
 
 
15 tone ciment
4.
Primăria Coşerniţa
 
 
 
10 tone ciment
 
 
600 metri pătraţi linohrom
 
 
 
 
TOTAL
47,5 tone ciment
600 metri pătraţi linohrom


Anexa nr. 3

la Hotărîrea Guvernului nr. 594

din 2 iulie  2010

BUNURILE MATERIALE
procurate de către Consiliul raional Criuleni, cu achitarea
din fondul de rezervă al Guvernului, pentru lichidarea
consecinţelor calamităţilor naturale
 

Nr.
d/o

Denumirea unităţilor administrativ-teritoriale Cantitatea bunurilor materiale
1.
Primăria Boşcana
 
 
 
250 metri cubi pietriş
 
 
 
2.
Primăria Hruşova
 
 
 
3,0 mii metri cubi prundiş
3.
Primăria Zăicana
 
 
 
188 metri cubi nisip
4.
Primăria Oniţcani
 
 
 
300 metri cubi prundiş
 
 
 
5.
Primăria Coşerniţa
 
 
 
600 metri cubi pietriş
 
 
 
 
TOTAL
850 metri cubi pietriş
3,3 mii metri cubi prundiş
188 metri cubi nisip
 
Anexa nr. 4

la Hotărîrea Guvernului nr. 594

din 2 iulie 2010
 
LISTA PERSOANELOR

cărora li se achită costurile lucrărilor de reparaţie a caselor

de locuit  deteriorate de calamităţile naturale 
 

Nr.
d/o

Numele, prenumele Denumirea localităţii Suma, lei
1.
Bounegru Alexandru
satul Boşcana
2000,0 lei
2.
Marîi Vasile
satul Boşcana
5000,0 lei
3.
Platonov Maria
satul Boşcana
1000,0 lei
4.
Corcimari Maia
satul Zăicana
10380,0 lei
5.
Navraciuc Eudochia
satul Coşerniţa
650,0 lei

              Total

19030,0 lei
 
Anexa nr. 5
la Hotărîrea Guvernului nr. 594
din 2 iulie 2010

COMPONENŢA NOMINALĂ
a Grupului de lucru pentru desfăşurarea activităţilor de prevenire şi
lichidare a consecinţelor inundaţiilor din perioada iunie-iulie 2010

    Onceanu Anatolie      -    viceministru de stat, conducător al Grupului de lucru
    Dominic Iurie             -    şef al Marelui Stat Major, comandant al Armatei
                                          Naţionale
    Ţurcanu Gheorghe     -    viceministru al sănătăţii 
    Gherasim Boris          -    viceministru al transporturilor şi infrastructurii drumurilor
    Pascal Ion                 -    viceministru al construcţiilor şi dezvoltării regionale
    Pîntea Vasile             -    director general al Agenţiei Rezerve Materiale 
    Boian Ilie                   -    director al Serviciului Hidrometeorologic de Stat
    Lupu Ion                   -    director al Concernului Republican pentru Gospodărirea
                                          Apelor „Apele Moldovei”
    Revenco Roman        -    director al Direcţiei generale asigurare, Serviciul Grăniceri
    Prisăcaru Grigore       -    şef al Inspectoratului Ecologic de Stat, Ministerul Mediului
    Harabagiu Mihail       -    şef al Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale
                                         al Ministerului Afacerilor Interne