DPO387/2010
ID intern unic:  335126
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 387
din  30.06.2010
privind conferirea “Ordinului de Onoare” domnului Ioan PAULENCU
Publicat : 06.07.2010 în Monitorul Oficial Nr. 114-116     art Nr : 347
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru succese în activitatea de creaţie, merite în promovarea tinerelor talente şi contribuţie la afirmarea valorilor culturale autentice, domnului Ioan PAULENCU, Artist al Poporului, i se conferă „Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                               Mihai GHIMPU

    Nr. 387-V. Chişinău, 30 iunie 2010.