DPO388/2010
ID intern unic:  335127
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 388
din  30.06.2010
privind conferirea Ordinului „Credinţă Patriei”
clasa III domnului Iurie APOSTOLACHI

Publicat : 06.07.2010 în Monitorul Oficial Nr. 114-116     art Nr : 348
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova   d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru contribuţia la afirmarea conştiinţei naţionale şi curajul manifestat în apărarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale ale omului, domnului Iurie APOSTOLACHI, satul Varniţa, raionul Anenii Noi, i se conferă Ordinul „Credinţă Patriei” clasa III.
 
    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                        Mihai GHIMPU

    Nr. 388-V. Chişinău, 30 iunie 2010.