DPO389/2010
ID intern unic:  335129
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 389
din  30.06.2010
privind conferirea de distincţii de stat unui grup de colaboratori
ai Centrului de Pregătire a Specialiştilor pentru Armata Naţională

Publicat : 06.07.2010 în Monitorul Oficial Nr. 114-116     art Nr : 349
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova, 
    Preşedintele Republicii Moldova   d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru activitate metodico-didactică prodigioasă, contribuţie la perfecţionarea procesului de pregătire a specialiştilor pentru Armata Naţională şi merite în consolidarea bazei tehnico-materiale a instituţiilor, se conferă:
Ordinul „Gloria Muncii”
    domnului Vitalie ŢĂRNĂ           – instructor la Filiala Orhei;
Medalia „Meritul Civic”
    domnului Iurii POGOR               – director al Filialei Lipcani
    domnului Ion VÎRTOSU            – director al Filialei Ungheni.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                             Mihai GHIMPU

    Nr. 389-V. Chişinău, 30 iunie 2010.