DPO409/2010
ID intern unic:  335268
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 409
din  08.07.2010
privind conferirea “Ordinului de Onoare”
doamnei Veronique NORTH-MINCA
Publicat : 16.07.2010 în Monitorul Oficial Nr. 121-123     art Nr : 392
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – În semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite în aprofundarea şi extinderea relaţiilor de prietenie şi colaborare moldo-franceze, doamnei Veronique NORTH-MINCA, Secretar I al Ambasadei Republicii Franceze în Republica Moldova, i se conferă „Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                     Mihai GHIMPU

    Nr. 409-V. Chişinău, 8 iulie 2010.