HGO641/2010
ID intern unic:  335342
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 641
din  19.07.2010
cu privire la lichidarea consecinţelor calamităţilor naturale
Publicat : 23.07.2010 în Monitorul Oficial Nr. 126-128     art Nr : 720
    În temeiul art.(8) al Legii nr.589-XIII din 22 septembrie 1995 privind rezervele materiale de stat şi de mobilizare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 11-12, art.114), cu modificările şi completările ulterioare,  în scopul lichidării consecinţelor inundaţiilor din vara anului 2010, precum şi acordării asistenţei materiale sinistraţilor din raionul Hînceşti, Guvernul  HOTĂRĂŞTE:
    1. Agenţia Rezerve Materiale va elibera Ministerului Afacerilor Interne:
    din rezervele materiale ale statului, cu titlu de deblocare:
    bunuri materiale în sumă de 646935,05  lei, conform anexei nr.1;
    motorină, pentru transportarea bunurilor materiale eliberate din rezervele materiale ale statului, conform calculelor  prezentate, în volum de 290,304 kg, în sumă de 3952,2 lei;
    din contul ajutoarelor materiale acordate sinistraţilor de către agenţii economici, bunuri materiale, conform anexei nr. 2.
    2. Ministerul Finanţelor va achita, din fondul de rezervă al Guvernului, Agenţiei Rezerve Materiale costul bunurilor materiale şi produselor petroliere eliberate din rezervele materiale ale statului, în conformitate cu prevederile Legii nr.589-XIII din 22 septembrie 1995 privind rezervele materiale de stat şi de mobilizare.
    3. Ministerul Afacerilor Interne:
    va asigura transportarea bunurilor materiale menţionate la locul de destinaţie;
    în comun cu Consiliul raional Hînceşti (dl A. Chetraru), va monitoriza distribuirea şi utilizarea bunurilor materiale eliberate.
    4. Controlul asupra executării prezentei Hotărîri se pune în sarcina dlui Victor Catan, ministru al afacerilor interne, dlui Vasile Pîntea, director general al Agenţiei Rezerve Materiale, conform competenţelor.

    PRIM-MINISTRU                                                    Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                   Veaceslav Negruţa
    Ministrul afacerilor interne                                       Victor Catan

    Nr. 641. Chişinău, 19 iulie 2010.

   
anexa nr.1

    anexa nr.2