LPO166/2010
ID intern unic:  335376
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 166
din  09.07.2010
pentru ratificarea Convenţiei Organizaţiei Naţiunilor
Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi
Publicat : 23.07.2010 în Monitorul Oficial Nr. 126-128     art Nr : 428
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. 1. – Se ratifică Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, adoptată la New York la 13 decembrie 2006 şi semnată de Republica Moldova la 30 martie 2007.
    Art. 2. – Guvernul va întreprinde măsurile necesare pentru realizarea prevederilor convenţiei menţionate.
    Art. 3. – Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va pregăti şi va remite depozitarului instrumentul de ratificare.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                              MIHAI GHIMPU

    Nr. 166.Chişinău, 9 iulie 2010.