HGO639/2010
ID intern unic:  335390
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 639
din  19.07.2010
cu privire la aprobarea Acordului de recunoaştere reciprocă a rezultatelor
încercărilor metrologice, aprobării de model, atestării metrologice, verificării
metrologice şi etalonării mijloacelor de măsurare, de asemenea a rezultatelor
competenţei tehnice a laboratoarelor care efectuează încercări metrologice,
verificări metrologice sau etalonări ale mijloacelor de măsurare, semnat
la Astana la 7 decembrie 2006
Publicat : 27.07.2010 în Monitorul Oficial Nr. 129-130     art Nr : 725
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre informare Acordul de recunoaştere reciprocă a rezultatelor încercărilor metrologice, aprobării de model, atestării metrologice, verificării metrologice şi etalonării  mijloacelor de măsurare, de asemenea a rezultatelor competenţei tehnice a laboratoarelor care efectuează încercări metrologice, verificări metrologice sau etalonări ale mijloacelor de măsurare, semnat la Astana la 7 decembrie 2006.
    2. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va notifica Comitetului Executiv al Comunităţii Statelor Independente aprobarea Acordului nominalizat.
    3. Ministerul Economiei va întreprinde măsurile necesare pentru realizarea prevederilor Acordului în cauză.

    PRIM-MINISTRU                                                        Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                        Valeriu Lazar
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                                     Iurie Leancă

    Nr. 639. Chişinău, 19 iulie 2010.