HGO646/2010
ID intern unic:  335400
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 646
din  20.07.2010
cu privire la aprobarea listei substanţelor
minerale utile de importanţă naţională
Publicat : 27.07.2010 în Monitorul Oficial Nr. 129-130     art Nr : 731
    În conformitate cu prevederile art. 9 lit. e) şi art. 48 alin. (2) lit. a) din Codul subsolului nr. 3-XVI din 2 februarie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.75-77, art. 197), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă lista substanţelor minerale utile de importanţă naţională (se anexează).
    2. Ministerul Mediului va prezenta Guvernului, în termen de 4 luni de la data publicării prezentei hotărîri în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, propuneri privind stabilirea cotelor pentru exportul materiei prime minerale, a limitelor la extragerea unor tipuri de substanţe minerale utile, inclusiv a celor de importanţă naţională, şi concentrării în spaţiu a sectoarelor de subsol care se exploatează.

    PRIM-MINISTRU                                                           Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                          Valeriu Lazar
    Ministrul mediului                                                            Gheorghe Şalaru
    Ministrul construcţiilor
    şi dezvoltării regionale                                                     Marcel Răducan

    Nr. 646. Chişinău, 20 iulie 2010.

Aprobată
prin Hotărîrea Guvernului nr. 646
din 20 iulie 2010
L I S T A
substanţelor minerale utile de importanţă naţională
    1. Petrol, gaz natural – hidrocarburi
    2. Calcare, argile – pentru producerea cimentului
    3. Ghips – pentru producerea articolelor din ghips şi a cimentului
    4. Nisipuri de cuarţ– pentru producerea sticlei
    5. Calcare, gresie – pentru producerea articolelor de placare
    6. Granit – pentru producerea pietrişului
    7. Ape potabile şi tehnice (zăcăminte cu rezerve mai mari de 50 mii m3/24 ore pentru aprovizionarea centralizată cu apă), ape minerale curative (zăcăminte cu rezerve mai mari de 300  m3/24 ore)