HGO665/2010
ID intern unic:  335412
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 665
din  23.07.2010
cu privire la aprobarea Listei bunurilor indigene, ce urmează a fi
achiziţionate de către autorităţile contractante de la producătorii
autohtoni
Publicat : 27.07.2010 în Monitorul Oficial Nr. 129-130     art Nr : 743
    În conformitate cu prevederile alin. (1) art. 15 din Legea nr.96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.107-111, art.470), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă pentru anul 2010 Lista bunurilor indigene, ce urmează a fi achiziţionate de către autorităţile contractante de la producătorii autohtoni (se anexează).
    2. Monitorizarea executării prezentei Hotărîri se pune în sarcina Agenţiei Achiziţii Publice.

    PRIM-MINISTRU                                                        Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                        Valeriu Lazar
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                                  Valeriu Cosarciuc
    Ministrul finanţelor                                                        Veaceslav Negruţa

    Nr. 665. Chişinău, 23 iulie 2010.


Aprobată
prin Hotărîrea Guvernului nr.665
din 23 iulie 2010
LISTA
bunurilor indigene, ce urmează a fi achiziţionate
 de către autorităţile contractante de la producătorii autohtoni

    1. Carne de bovine proaspătă,  refrigerată sau congelată
    2. Carne de porcine proaspătă, refrigerată sau congelată
    3. Organe comestibile de bovine, porcine, ovine, caprine proaspete, refrigerate sau congelate
    4. Carne şi organe comestibile ale pasărilor proaspete, refrigerate sau congelate
    5. Lapte, chefir şi smîntînă din lapte
    6. Unt
    7. Brînzeturi şi caşuri, inclusiv deserturi pe bază de brînză, brînzeturi topite şi paste pe bază de brînză
    8. Ouă de păsări în coajă, proaspete
    9. Cartofi în stare proaspătă sau refrigeraţi
    10. Tomate în stare proaspătă sau refrigerate
    11. Pastă de tomate
    12. Ceapă, usturoi şi praz în stare proaspătă sau refrigerate
    13. Varză şi conopidă  în stare proaspătă sau refrigerate
    14. Morcovi, sfeclă roşie şi ţelină în stare proaspătă sau refrigerate
    15. Castraveţi şi cornişon în stare proaspătă sau refrigerate
    16. Legume cu păstăi, curăţate sau nu de păstăi proaspete sau refrigerate
    17. Vinete
    18. Ardei dulci
    19. Legume uscate
    20. Struguri proaspeţi
    21. Pepeni verzi
    22. Mere proaspete
    23. Caise, cireşe, vişine, piersici (inclusiv nectarine) şi prune proaspete 
    24. Fructe uscate
    25. Făină de grîu
    26. Făină de secară
    27. Făină de porumb (mălai)
    28. Crupe şi grişuri
    29. Ulei din seminţe de floarea-soarelui
    30. Cîrnaţi, cîrnăciori şi produse similare din carne, organe sau sînge
    31. Conserve din carne
    32. Paste făinoase
    33. Produse de brutărie şi patiserie
    34. Zahăr
    35. Produse zaharoase care conţin or nu conţin cacao
    36. Conserve de legume şi fructe
    37. Gemuri, dulceţuri, jeleuri şi marmelade
    38. Sucuri de fructe şi sucuri de legume
    39. Săpunuri bucăţi, sub formă lichidă şi şampoane
    40. Soluţie igienică pentru spălarea mîinilor
    41. Detergent pentru spălarea veselei
    42. Medicamente esenţiale produse în condiţiile respectării regulilor de bună practică de fabricaţie (GMP), aprobate de Ministerul Sănătăţii
    43. Tuburi, ţevi, furtunuri şi accesorii ale acestora din materiale plastice şi/sau articole din metaloplastic utilizat nemijlocit în domeniul construcţiilor