DPO437/2010
ID intern unic:  335465
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 437
din  22.07.2010
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii” unor scriitori
Publicat : 30.07.2010 în Monitorul Oficial Nr. 131-134     art Nr : 469
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova   d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite în dezvoltarea literaturii, contribuţie la afirmarea valorilor spirituale naţionale şi activitate publicistică prodigioasă, se conferă Ordinul „Gloria Muncii” scriitorilor BANTOŞ Alexandru, CUPCEA (JOSU) Argentina şi ZANET Fiodor (Todur).

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                              Mihai GHIMPU

    Nr. 437-V. Chişinău, 22 iulie 2010.