DPO439/2010
ID intern unic:  335468
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 439
din  22.07.2010
privind conferirea de distincţii de stat domnilor
Petru BÎRCĂ şi Ghennadii MALIOVANÎI
Publicat : 30.07.2010 în Monitorul Oficial Nr. 131-134     art Nr : 471
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova   d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru îndeplinirea ireproşabilă a datoriei de serviciu, merite în combaterea criminalităţii şi contribuţie la asigurarea legalităţii şi ordinii de drept, se conferă:
Ordinul „Credinţă Patriei” clasa III
    domnului Petru BÎRCĂ – maior de poliţie;
Medalia „Meritul Militar”
    domnului Ghennadii MALIOVANÎI – locotenent major de poliţie.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                            Mihai GHIMPU

    Nr. 439-V. Chişinău, 22 iulie 2010.