DPO455/2010
ID intern unic:  335472
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 455
din  27.07.2010
privind conferirea „Ordinului Republicii”
domnului Valentin MÎNDÎCANU
Publicat : 30.07.2010 în Monitorul Oficial Nr. 131-134     art Nr : 474
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite deosebite în afirmarea adevărului ştiinţific şi a valorilor spirituale naţionale şi activitate literară şi publicistică prodigioasă, domnului Valentin MÎNDÎCANU, membru al Uniunii Scriitorilor, i se conferă „Ordinul Republicii”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                                 Mihai GHIMPU

    Nr. 455-V. Chişinău, 27 iulie 2010.