DPO474/2010
ID intern unic:  335569
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 474
din  30.07.2010
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 06.08.2010 în Monitorul Oficial Nr. 138-140     art Nr : 496
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova, 
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru activitate îndelungată şi prodigioază în domeniul culturii, contribuţie la promovarea valorilor autentice şi înalt profesionalism, se conferă:
„Ordinul Republicii”
    domnului
    Gheorghe VRABIE           – artist plastic;
„Ordinul de Onoare”
    domnului  Ion JOSAN       – profesor universitar la Academia de Muzică,
                                                Teatru şi Arte Plastice;
Medalia „Meritul Civic”
    domnului Ion GĂINĂ        – director al Casei-muzeu „Alexei Mateevici”
                                                din satul Zaim, raionul Căuşeni;
 Titlul onorific „Artist al Poporului”
    doamnei
    Nina CRULICOVSCHI     – interpretă de muzică uşoară
    domnului Gheorghe
    MUNTEANU                    – profesor la Colegiul Republican de Arte Plastice
                                                 „Alexandru Plămădeală”;
Titlul onorific „Maestru în Artă”
    doamnei 
    Ecaterina AJDER                – artist plastic
    doamnei Elvira CHERN      – profesor la Colegiul Naţional de Coreografie
    domnului Iurie MATEI        – lector superior la Academia de Muzică,
                                                 Teatru şi Arte Plastice.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                                            Mihai GHIMPU

    Nr. 474-V. Chişinău, 30 iulie 2010.