DPO481/2010
ID intern unic:  335571
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 481
din  01.08.2010
privind conferirea „Ordinului Republicii”
Publicat : 06.08.2010 în Monitorul Oficial Nr. 138-140     art Nr : 497
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova, 
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – În semn de profundă gratitudine pentru contribuţia remarcabilă la Mişcarea de Eliberare Naţională, pentru eroismul şi spiritul de sacrificiu manifestate în lupta pentru independenţa şi integritatea teritorială a Republicii Moldova şi pentru curajul şi dîrzenia de care au dat dovadă în apărarea demnităţii umane şi naţionale în timpul detenţiei ilegale în temniţele regimului neconstituţional instalat în raioanele de est ale ţării, se conferă „Ordinul Republicii” următorilor:
    GODIAC Petru             LEŞCO Alexandru
    ILAŞCU Ilie                  POPA Tudor
    IVANŢOC Andrei        URÎTU Ştefan

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                                 Mihai GHIMPU

    Nr. 481-V. Chişinău, 1 august 2010.