DPO473/2010
ID intern unic:  335603
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 473
din  30.07.2010
privind conferirea de distincţii de stat unui grup de voluntari-participanţi
 la acţiunile de luptă pentru apărarea independenţei şi integrităţii teritoriale
a Republicii Moldova
Publicat : 10.08.2010 în Monitorul Oficial Nr. 141-144     art Nr : 519
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru bărbăţia şi spiritul de sacrificiu manifestate la apărarea independenţei şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova şi contribuţie la consolidarea mişcării de veterani, se conferă:
Ordinul „Ştefan cel Mare”
    domnului Sergiu CARACAI  – municipiul Chişinău
    domnului Iurie JEREGHI       – oraşul Anenii Noi
    domnului Dumitru
    SURUCEANU                     – municipiul Chişinău
    domnului Vitalie ŞCIURIC    – municipiul Bălţi;
Ordinul „Credinţă Patriei” clasa I
    domnului Mihail MOROI       – oraşul Anenii Noi;
Ordinul „Credinţă Patriei” clasa II
    domnului Simion VACAR      – satul Roşcani, raionul Anenii Noi;
Ordinul „Credinţă Patriei” clasa III
    domnului Vasile ŢUGULEA  – oraşul Nisporeni;
Medalia „Meritul Militar”
    domnului Ilia NUŢOI            – satul Cobusca Nouă, raionul Anenii Noi
    domnului Victor
    UNGUREANU                    – municipiul Bălţi;
Medalia  „Pentru Vitejie”
    domnului Ştefan ARMAŞ      – comuna Ţînţăreni, raionul Anenii  Noi.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                                     Mihai GHIMPU

    Nr. 473-V. Chişinău, 30 iulie 2010.