DPO483/2010
ID intern unic:  335639
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 483
din  08.08.2010
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii” doamnei Elena BEJENARU
şi domnilor Pavel CABA şi Procopie PERJAN
Publicat : 13.08.2010 în Monitorul Oficial Nr. 145-147     art Nr : 522
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul construcţiilor, contribuţie la edificarea unor obiecte de menire productivă şi social-culturală şi activitate organizatorică intensă, se conferă Ordinul „Gloria Muncii” următorilor:
    BEJENARU Elena     – director al Direcţiei generale la Ministerul Construcţiilor
                                         şi Dezvoltării Regionale
    CABA Pavel              – preşedinte al Federaţiei Patronale a Constructorilor,
                                         Drumarilor şi a Producătorilor Materialelor de
                                         Construcţie „Condrumat”
    PERJAN Procopie     – administrator al Întreprinderii de Stat Specializate
                                        „Inmex”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                                 Mihai GHIMPU

    Nr. 483-V. Chişinău, 8 august 2010.