DPO484/2010
ID intern unic:  335640
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 484
din  10.08.2010
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 13.08.2010 în Monitorul Oficial Nr. 145-147     art Nr : 523
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul culturii fizice şi sportului, merite deosebite în dezvoltarea şi propagarea fotbalului moldovenesc şi activitate metodico-organizatorică intensă, se conferă:
„Ordinul de Onoare”
    domnului Joseph
    Sepp BLATTER                  – preşedintele Federaţiei Internaţionale de Fotbal;
Ordinul „Gloria Muncii”
    domnului Ion CARAS          – antrenor principal al echipei de fotbal „Nistru”,
                                                  Otaci
    domnului
    Gheorghii TEGLEAŢOV     – expert în cadrul Federaţiei  Moldoveneşti de Fotbal
    domnului
    Anatolii TESLEV                 – director sportiv în cadrul Federaţiei Moldoveneşti
                                                   de Fotbal;
Medalia „Meritul Civic”
    domnului
    Alexandr MAŢIURA           – antrenor emerit al Republicii Moldova
    domnului
    Alexandru SPIRIDON         – antrenor;
Titlul onorific „Om Emerit”
    domnului
    Piotr CARAMAN               – antrenor principal al Şcolii Sportive
                                                   nr. 4 din raionul Slobozia
    domnului
    Petri STOIANOV              – antrenor principal al Clubului de Fotbal
                                                 „Gagauziya”, oraşul Comrat.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                                    Mihai GHIMPU

    Nr. 484-V. Chişinău, 10 august 2010.