HGO698/2010
ID intern unic:  335644
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 698
din  06.08.2010
cu privire la eliberarea unor bunuri materiale
din rezervele materiale de stat
Publicat : 13.08.2010 în Monitorul Oficial Nr. 145-147     art Nr : 781
    În temeiul art.8 al Legii nr.589-XIII din 22 septembrie 1995 privind rezervele materiale de stat şi de mobilizare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.11-12, art.114), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Agenţia Rezerve Materiale va elibera, din rezervele materiale de stat, cu titlu de deblocare:
    Consiliului raional Rezina, în scopul lichidării consecinţelor incendiului produs în noaptea de 6 iulie 2010 la Tabăra de odihnă pentru copii din s. Ignăţei, 20 foi de ardezie şi 1 metru cub cherestea, în sumă de 4,55 mii lei;
    Ministerului Afacerilor Interne motorină, în volum de 75 de litri, în sumă de 857,68 lei, pentru transportarea materialelor de construcţie, conform calculelor prezentate.
    2. Ministerul Finanţelor va achita, din fondul de rezervă al Guvernului, Agenţiei Rezerve Materiale costul materialelor de construcţie şi al motorinei eliberate din rezervele materiale de stat.
    3. Ministerul Afacerilor Interne va asigura transportarea bunurilor materiale eliberate din rezervele materiale de stat la locul de destinaţie.
    4. Se recomandă Consiliului raional Rezina monitorizarea utilizării materialelor de construcţie conform destinaţiei, eliberate din rezervele materiale de stat.

    PRIM-MINISTRU                                                               Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                               Veaceslav Negruţa
    Ministrul afacerilor interne                                                   Victor Catan

    Nr. 698. Chişinău, 6 august 2010.