HGO706/2010
ID intern unic:  335652
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 706
din  06.08.2010
cu privire la numirea domnului Alexei CRACAN în funcţia de
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova
în Republica Letonia
Publicat : 13.08.2010 în Monitorul Oficial Nr. 145-147     art Nr : 789
    În conformitate cu art. 86 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi art. 10 alin. (2) din Legea nr. 761-XV din 27 decembrie 2001 cu privire la serviciul diplomatic, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se acceptă propunerea Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene privind numirea domnului Alexei CRACAN în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Letonia, înaintînd Preşedintelui Republicii Moldova proiectul decretului respectiv.

    PRIM-MINISTRU                                                      Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                                   Iurie Leancă

    Nr. 706. Chişinău, 6 august 2010.