DPO486/2010
ID intern unic:  335685
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 486
din  13.08.2010
privind conferirea de distincţii de stat unui grup
de lucrători din sistemul financiar
Publicat : 17.08.2010 în Monitorul Oficial Nr. 148-149     art Nr : 525
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru activitate îndelungată  şi prodigioasă în domeniul finanţelor publice, contribuţie la utilizarea eficientă şi transparentă a mijloacelor bugetare şi înalt profesionalism, se conferă:
Ordinul „Gloria Muncii”
    doamnei
    Margareta BÎTCA                   - director adjunct al Direcţiei generale finanţe
                                                      a Consiliului municipal Chişinău
    domnului
    Vasile BULICANU                 - director al Direcţiei generale sinteză bugetară
                                                      a Ministerului Finanţelor
    doamnei
    Valentina VĂZDĂUŢAN       - director adjunct al Direcţiei generale finanţe a
                                                      Consiliului municipal Chişinău;
Medalia „Meritul Civic”
    domnului
    Valeriu BABĂRĂ                    - vicedirector general al Serviciului Control
                                                      Financiar şi Revizie de pe lîngă Ministerul
                                                      Finanţelor
    doamnei
    Liubovi BUCIUŞCANU         - şef al Trezoreriei Teritoriale Chişinău
    doamnei
    Anastasia CERTAN                - director al Direcţiei generale politică şi legislaţie
                                                     fiscală şi vamală a Ministerului Finanţelor
    doamnei
    Liuba IVANCIUCOVA           - director adjunct al Direcţiei generale sinteză
                                                      bugetară a Ministerului Finanţelor
    doamnei Nina ROTARU          - şef de direcţie al Direcţiei generale sinteză
                                                      bugetară Ministerului Finanţelor;
Titlul onorific „Om Emerit”
    domnului
    Sava PAŞINSCHI                    - şef al Trezoreriei Teritoriale Edineţ.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                       Mihai GHIMPU

    Nr. 486-V. Chişinău, 13 august 2010.