HGO757/2010
ID intern unic:  335743
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 757
din  18.08.2010
cu privire la eliberarea unor bunuri materiale
din rezervele materiale de stat
Publicat : 20.08.2010 în Monitorul Oficial Nr. 150-152     art Nr : 829
    În temeiul art.8 al Legii nr.589-XIII din 22 septembrie 1995 privind rezervele materiale de stat şi de mobilizare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.11-12, art.114 ), cu modificările şi completările ulterioare,  Guvernul  HOTĂRĂŞTE:
    1. Agenţia Rezerve Materiale va elibera, din rezervele materiale de stat  cu titlu de deblocare:
    Agenţiei „Apele Moldovei” 5,0 tone motorină, în sumă de 65790 lei, în scopul efectuării lucrărilor de consolidare a digurilor de protecţie antiviitură din lunca rîurilor Nistru şi Prut;
    Consiliului raional Cantemir 0,855 tone benzină, în sumă de 14062 lei, pentru lucrările efectuate la reparaţia digurilor de protecţie din lunca Prutului;
    Consiliului raional Rîşcani 1810 foi de ardezie, în sumă de 142990 lei, în scopul lichidării consecinţelor ploilor torenţiale din luna mai-iunie 2010, ce au avariat acoperişurile  Casei de cultură (1460 foi) şi ale grădiniţei de copii (350 foi) din s. Costeşti, raionul Rîşcani;
    Consiliului raional Taraclia 430 foi de ardezie şi 20 metri pătraţi de sticlă, în sumă de 35090 lei, pentru reparaţia caselor de locuit din oraşul Taraclia, care au avut de suferit în urma ploilor abundente din 30-31 mai 2010;
    Ministerului Afacerilor Interne (Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale) 35,714 tone motorină, în sumă de 479641,49 lei, şi 14,222 tone benzină, în sumă de 233909 lei, pentru prevenirea şi lichidarea consecinţelor inundaţiilor din raioanele Hînceşti şi Cantemir, precum şi 0,320 tone motorină, în sumă de 4210 lei, pentru transportarea bunurilor materiale menţionate, eliberate din rezervele materiale de stat, la locul de destinaţie.
    2. Ministerul Finanţelor va achita, din fondul de rezervă al Guvernului, Agenţiei Rezerve Materiale, costul bunurilor materiale eliberate din rezervele materiale de stat.
    3. Agenţia “Apele Moldovei”, consiliile raionale Cantemir, Hînceşti, Rîşcani şi Taraclia vor monitoriza utilizarea bunurilor materiale eliberate din rezervele materiale de stat conform destinaţiei.

    PRIM-MINISTRU                                                           Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                          Veaceslav Negruţa
    Ministrul afacerilor interne                                              Victor Catan

    Nr. 757. Chişinău, 18 august 2010.