DPO499/2010
ID intern unic:  335779
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 499
din  18.08.2010
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 24.08.2010 în Monitorul Oficial Nr. 153-154     art Nr : 538
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul învăţămîntului, contribuţie la perfecţionarea procesului instructiv-educativ şi activitate metodico-didactică intensă, se conferă:
„Ordinul de Onoare”
    domnului
    Stepan KUROGLO        – conferenţiar universitar la Universitatea de Stat
                                             din Comrat;
Ordinul „Gloria Muncii”
    doamnei Felicia LOZAN – profesor la Liceul Teoretic „Petru Zadnipru”,
                                              municipiul Chişinău;
Titlul onorific „Om Emerit”
    doamnei
    Eleonora BRIGALDA     – şef de catedră la Universitatea Pedagogică de
                                             Stat „Ion Creangă”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                                    Mihai GHIMPU

    Nr. 499-V. Chişinău, 18 august 2010.