DPO501/2010
ID intern unic:  335846
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 501
din  20.08.2010
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
domnului Vasile PÎNTEA
Publicat : 03.09.2010 în Monitorul Oficial Nr. 155-158     art Nr : 566
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în organele administraţiei publice, contribuţie la dezvoltarea infrastructurii social-economice şi activitate organizatorică intensă, domnului Vasile PÎNTEA, director al Agenţiei Rezerve Materiale, i se conferă Ordinul „Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                                 Mihai GHIMPU

    Nr. 501-V. Chişinău, 20 august 2010.